Üniversitemizin Kalite Komisyonu ToplandıZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde devam eden Yükseköğretim Kalite Süreçleri çalışmaları kapsamında ‘Kalite Komisyonu Toplantısı’ Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında yapıldı.

Kalite Komisyonu Üyeleri ve ilgili idari personelin katılım gösterdiği toplantı Tahir Karauğuz Konferans Salonunda gerçekleşti.
 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Üniversitemiz stratejik planları ve hedeflerinin paydaşlar tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesinin kalite ve başarı düzeyini artıracağını söyleyerek, üniversitelerin kalite süreçlerinde elde edilen başarılarda iç ve dış paydaşların büyük payı olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Kutoğlu, tüm kurum tarafından kalite süreçlerinin sahiplenilmesinin önemine vurgu yaparak hizmet kalitesinin artırılması yönündeki çabalara devam edeceklerini belirtti. Devamında Üniversitemizde var olan ve paylaşılan kalite politikalarının olgunlaştırılması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin dijital çağın sağladığı olanaklarla desteklenmesi, yönetim bilgi sisteminin bütünsel yapıya kavuşturulması, eğitim-öğretim süreçlerini ölçme ve izleme, eğiticilerin eğitimi programının genişletilmesi, danışmanlık sisteminin etkinliğinin izlenmesi, programların tasarımı ve onayı için tanımlanan süreçlere ilişkin yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda son olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenli olarak uygulanan akademik ve idari memnuniyet anket sonuçları ile öğrenci, mezun, yabancı öğrenci ve uzaktan eğitim memnuniyet anketlerinin sonuçları özetlendi. Sonuçlar bağlamında, anket sorularının gözden geçirilerek iyileştirmelerin yapılması ve anket uygulama yöntemleri ile ilgili farklı alternatiflerin belirlenmesi hususları gündeme getirilerek, konu hakkında ilgili komisyon üyelerinin görevlendirilmesi kararı alındı.
 
 


Yayınlanma Tarihi : 27.05.2022 Sayfa Görüntülenme Sayısı : 355
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin