Rektör Yardımcıları

Rektör Yardımcıları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

Rektör Yardımcısı

shakan.kutoglu@beun.edu.tr
Telefon : 0 372 257 40 18 - 0372 291 11 55
Faks / Belgegeçer : 0 372 257 21 40

Rektör Yardımcısının Sorumlu Olduğu Alanlar:

Fakülteler
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akademi Veri Yönetim Komisyonu Başkanlığı
BAP Komisyonu Başkanlığı
Bilimsel Yayınları Özendirme Bildirim ve Bilgi Formu Değerlendirme Kurulu Başkanlığı
Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Sağlık Uyg. Araş. Merkezi ve Diş Hekimliği Uyg. Araş. Merkezi hariç)
Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü ve Bağlı Koordinatörlükler
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Kalite Komisyonu/Kalite Koordinatörlüğü
Stratejik Planlama Kurulu Komisyon Başkanlığı
Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı
Yönetmelik Komisyonu Başkanlığı
Kongre ve Organizasyon Koordinatörlüğü
Patent Bilgi Destek Ofisi Koordinatörlüğü
Teknoloji Transfer Ofisi


Prof. Dr. Bekir Hakan BAKKAL

Rektör Yardımcısı

bhbakkal@beun.edu.tr
Telefon : 0 372 257 43 97 - 0372 291 16 21
Faks / Belgegeçer : 0 372 257 21 40

Rektör Yardımcısının Sorumlu Olduğu Alanlar:

Enstitüler
Yüksekokullar
Devlet Konservatuarı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığının 11/04/2022 tarih ve 157142 Sayılı Yetki Devrinde Yer alan İşlemler
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Lojman Tahsis Komisyonu Başkanlığı
İş Etik Kurulu Başkanlığı
YÖK - Yabancı Dil Eğitim Bursu Başvurularını Değerlendirme Komisyonu
Akademik Dergiler


Prof. Dr. Servet KARASU

Rektör Yardımcısı

skarasu@beun.edu.tr
Telefon : 0 372 291 11 61
Faks / Belgegeçer : 0 372 257 21 40

Rektör Yardımcısının Sorumlu Olduğu Alanlar:

Meslek Yüksekokulları
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı
Eğitim Komisyonu Başkanlığı
Mekân Tahsis Komisyonu
Yardım Toplama Komisyon Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
ÖYP Koordinatörlüğü
Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörlüğü
Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü