Yönetim

Rektör Yardımcıları

      


 Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU
 Rektör Yardımcısı   

e - Posta : shakan.kutoglu
Telefon : 0 372 257 40 18 - 0372 291 11 55
Faks / Belgegeçer : 0 372 257 21 40
 • Fakülteler
 • Yüksekokullar /MYO
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Personel Daire Başkanlığının 11/04/2022 tarihli ve 157142 sayılı yetki devrinde yer alan işlemler
 • Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı
 • Eğitim Komisyonu Başkanlığı
 • Yönetmelik Komisyonu Başkanlığı
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı
 • Yurtdışı İzleme Komisyonu Başkanlığı
 • Lojman Tahsis Komisyonu
 • Stratejik Planlama Kurulu Komisyon Başkanlığı
 • Kalite Komisyonu / Kalite Koordinatörlüğü
 • Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
 • Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü ve Bağlı Koordinatörlükler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
 • Bilimsel Yayınları Özendirme Bildirim ve Bilgi Formu Değerlendirme Kurulu Bşk.
 • Bologna Eşgüdüm KomisyonuProf. Dr. Bekir Hakan BAKKAL
Rektör Yardımcısı   

e - Posta : bhbakkal
Telefon : 0 372 257 43 97 - 0372 291 16 21
Faks / Belgegeçer : 0 372 257 21 40
 • Enstitüler
 • Devlet Konservatuarı
 • Rektörlüğe Bağlı Bölümler
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi
 • Uygulama ve Araştırma Merkezleri
 • Döner Sermaye İşletmesi

Rektö


r Yard

mcısı


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin