Yönetim
Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL
Rektör Yardımcısı

 
e - Posta : kemal.buyukguzel@beun.edu.tr
Telefon :  
Faks : 0 372 257 21 40
Bağlı Birimler :
 • Stratejik Planlama Kurulu Komisyon Başkanlığı
 • Eğitim Komisyonu Başkanlığı
 • Yönetmelik Komisyonu Başkanlığı
 • Lojman Tahsis Komisyonu
 • Kalite Kurulu Başkanlığı
 • Bilimsel Yayınları Özendirme Bildirim ve Bilgi Formu Değerlendirme Kurulu Bşk.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı
 • Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
 • Personel Daire Başkanlığının 25.06.2018 tarihli ve 2933 sayılı onayında yer alan işlemlerProf. Dr. Veysel Haktan ÖZAÇMAK
Rektör Yardımcısı
e - Posta : ozacmak@beun.edu.tr
Telefon : 0 372 257 73 96
0 372 257 73 97
Faks : 0 372 257 40 60
Bağlı Birimler :
 • Enstitüler
 • Yüksekokullar
 • Devlet Konservatuarı
 • Rektörlüğe Bağlı Bölümler
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü ve Bağlı Koordinatörlükler
 • ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi
 • Araştırma ve Uygulama Merkezleri
 • Yurtdışı İzleme Komisyonu Başkanlığı
 • Bologna Eşgüdüm Komisyonu
 • Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı

Rektör Yardımcısı
e - Posta :
Telefon : 0 372 291 11 61
0 372 291 12 27
0 372 257 73 97
Faks : 0 372 257 40 60
foto
Bağlı Birimler : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin