Rektör Yardımcıları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

Rektör Yardımcısı

shakan.kutoglu@beun.edu.tr
Telefon : 0 372 257 40 18 - 0372 291 11 55
Faks / Belgegeçer : 0 372 257 21 40

Bağlı Birimler

Fakülteler
Yüksekokullar /MYO
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığının 11/04/2022 tarihli ve 157142 sayılı yetki devrinde yer alan işlemler
Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı
Eğitim Komisyonu Başkanlığı
Yönetmelik Komisyonu Başkanlığı
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı
Yurtdışı İzleme Komisyonu Başkanlığı
Lojman Tahsis Komisyonu
Stratejik Planlama Kurulu Komisyon Başkanlığı
Kalite Komisyonu / Kalite Koordinatörlüğü
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü ve Bağlı Koordinatörlükler
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Bilimsel Yayınları Özendirme Bildirim ve Bilgi Formu Değerlendirme Kurulu Bşk.
Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Prof. Dr. Bekir Hakan BAKKAL

Rektör Yardımcısı

bhbakkal@beun.edu.tr
Telefon : 0 372 257 43 97 - 0372 291 16 21
Faks / Belgegeçer : 0 372 257 21 40

Bağlı Birimler

Enstitüler
Devlet Konservatuarı
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Döner Sermaye İşletmesi