Vizyon - Misyon

Vizyon - Misyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Misyonumuz: Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, bölgesel değerlere sahip çıkmak, bilimi, teknolojiyi, sanatı, sporu ve kültürel değerleri kalite güvencesi süreçlerine bağlı araştırmacı ve girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır.
 
Vizyonumuz: Stratejik hedeflere ulaşmada kurumsal dönüşümü sağlayacak bir liderlik ve yönetim sistemini benimseyen, kalite güvencesi kültürünü yaygınlaştıran, bölge ekonomisine katma değer sağlayan, doğal kaynaklar ve bölgesel değerler ile ilgili fırsatlardan yararlanarak bölgenin gelişimine katkıda bulunan, eğitim ve öğretim, bilim, teknoloji, inovasyon, sanat, spor faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası alanda öncelikli tercih edilen bir üniversite olmak.
 
Temel Değerlerimiz
Sürekli İyileştirme: Ortaya koyduğu tüm faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefleyen, gelişmeye ve ilerlemeye dönük bir yaklaşıma sahiptir.
Kalite Odaklılık: Eğitim ve kurumsal yönetim iş süreçlerini, kalite standartlarına uygun bir şekilde yürütmek suretiyle güvence altına alır.
Paylaşımcılık: İç ve dış paydaşlarla işbirliği içinde bölgenin gelişimine katkı sunan ve toplum yararına çalışmalar yapan bir üniversitedir.
Katılımcılık: Çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar.
Etik Değerlere Bağlılık: Toplumsal değerleri göz önünde bulundurmak, dürüst ve güvenilir, hizmet süreçlerinde etik değerlere bağlıdır.
Girişimcilik ve Rekabet: Eğitim, bilim-teknoloji ve topluma hizmet alanlarında yenilikçi girişimlere fırsat tanır.