Yatay Geçiş İşlemleri

İlk Tarih Son Tarih İşlem
4 Şubat
2019
8 Şubat
2019
Bahar yarıyılı Kurumlararası/Merkezi Yerleştirme/Kurum İçi ÇAP /Yandal Yatay Geçiş Kesin Kayıtları

Yatay Geçiş İşlemleri

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Yatay Geçiş İşlemleri

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Yatay Geçiş İşlemleri

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Yatay Geçiş İşlemleri

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Yetenek Sınavları

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Yetenek Sınavları

İlk Tarih Son Tarih İşlem
31 Aralık
2018
13 Ocak
2019
Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Sınıfları ve Yıllık Programların Arasınavları

Yetenek Sınavları

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Genel Akademik Takvim

İlk Tarih Son Tarih İşlem
2 Ocak
2019
11 Ocak
2019
Lisansüstü Programları Bahar Yarıyılı Başvurularının kabulü
14 Ocak
2019
11 Şubat
2019
Diş Hekimliği Fakültesi I.,II.,III.Sınıf öğrencilerinin yarıyıl tatili
14 Ocak
2019
15 Ocak
2019
Lisansüstü Programları Yurt Dışından Başvuran adayların Başvuru Evraklarının EABD tarafından incelenmesi
16 Ocak
2019
17 Ocak
2019
Lisansüstü Programları (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Giriş Sınavları
18 Ocak
2019
Lisansüstü Programları (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Sonuçlarının Duyurulması
21 Ocak
2019
24 Ocak
2019
Lisansüstü Programları (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Kesin Kayıtlarının Yapılması
25 Ocak
2019
Lisansüstü Programları Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçlarının Duyurulması
28 Ocak
2019
1 Şubat
2019
Bahar yarıyılı Kurumlararası/Merkezi Yerleştirme/Kurum İçi ÇAP /Yandal Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi/Sonuçlandırılması
28 Ocak
2019
31 Ocak
2019
Lisansüstü Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt Hakkı kazanan adayların ücretlerini yatırması ve Kayıtlarının Yapılması
1 Şubat
2019
6 Şubat
2019
Güz yarıyılında %10 'a giren öğrencilerin OİBS sistemine işlenmesi
1 Şubat
2019
Lisansüstü Programları (Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) kesin kayıt hakkı kazanan Yedek Listesinin Açıklanması
4 Şubat
2019
8 Şubat
2019
Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci başvurularının ABD.Bşk. Kabulü ve Ens.Müd.gönderilmesi
4 Şubat
2019
8 Şubat
2019
Bahar yarıyılı Kurumlararası/Merkezi Yerleştirme/Kurum İçi ÇAP /Yandal Yatay Geçiş Kesin Kayıtları
4 Şubat
2019
8 Şubat
2019
Ders alma
4 Şubat
2019
8 Şubat
2019
Öğrenci katkı payları / öğrenim ücretlerinin ödenmesi
4 Şubat
2019
8 Şubat
2019
Lisansüstü programlara yedeklerden (Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılması
4 Şubat
2019
8 Şubat
2019
Tezsiz Programlara kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların öğretim ücretlerini yatırması
4 Şubat
2019
7 Şubat
2019
Tıp Fakültesi IV. Dönem öğrencilerinin Birinci Yarıyıl bütünleme sınavları
4 Şubat
2019
8 Şubat
2019
Diş Hekimliği Fakültesi IV., V. Sınıf Yarıyıl tatili
4 Şubat
2019
Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlaması (Arapça)
4 Şubat
2019
Hazırlık Sınıfı Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlaması (İngilizce)
11 Şubat
2019
Derslerin başlaması
11 Şubat
2019
Diş Hekimliği Fakültesi IV.,V. Sınıf öğrencilerinin Klinik uygulamasına başlaması.
11 Şubat
2019
Tıp Fakültesi IV. Dönem İkinci Yarıyıl Stajlarının Başlaması
18 Şubat
2019
9 Mayıs
2019
Yıl içi başarı notlarının OİBS ortamına girilmesi.
18 Şubat
2019
22 Şubat
2019
Lisansüstü Özel Öğrencilerinin ücretlerini ödemesi ve derslere kabulü
18 Şubat
2019
22 Şubat
2019
Ders ekleme-Ders silme.
18 Şubat
2019
22 Şubat
2019
Süresi içerisinde ücretini ödemeyen öğrencilerin ücretlerini ödemesi
18 Şubat
2019
22 Şubat
2019
Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Kayıtları
25 Mart
2019
25 Mayıs
2019
Diş Hekimliği Fakültesi Bahar yarıyılı Yıl İçi Başarı Notlarının OİBS Ortamına Girilmesi
10 Nisan
2019
Tıp Fakültesi Dönem I, II, III, IV, V ve VI Gelişim Sınavı
17 Mayıs
2019
Bahar Yarıyılı Derslerinin Son Bulması
17 Mayıs
2019
Diş Hekimliği Fakültesi bahar yarıyılı derslerinin sona ermesi
17 Mayıs
2019
Güz yarıyılı Kurumlararası/Yandal/ÇAP/Kurumiçi Geçiş Kontenjanlarının ÖİDB'na bildirilmesinin son günü
20 Mayıs
2019
Hazırlık Sınıfı Genel Sınavı (İngilizce)
20 Mayıs
2019
2 Haziran
2019
Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Sınıfları ve Yıllık Programların Genel Sınavları
20 Mayıs
2019
2 Haziran
2019
Bahar yarıyılı genel sınavları
27 Mayıs
2019
31 Mayıs
2019
Hazırlık Sınıfı Genel Sınavları (Arapça)
31 Mayıs
2019
Hazırlık Sınıfı Genel Sınav notlarının OİBS ortamına girilmesi
31 Mayıs
2019
Tıp Fakültesi V.Dönem Stajlarının Bitişi
10 Haziran
2019
28 Haziran
2019
Diş Hekimliği Fakültesi Bahar Yarıyılı Genel Sınavları
10 Haziran
2019
14 Haziran
2019
Hazırlık Sınıfı Bütünleme Sınavları (Arapça)
12 Haziran
2019
Bahar yarıyılı genel sınav sonuçlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü.
14 Haziran
2019
Tıp Fakültesi I.Dönem ve III.Dönem Derslerinin Bitişi
17 Haziran
2019
23 Haziran
2019
Bahar yarıyılı bütünleme sınavları.
17 Haziran
2019
Hazırlık Sınıfı Bütünleme Sınavı (İngilizce)
17 Haziran
2019
21 Haziran
2019
Tıp Fakültesi V.Dönem Yıl Sonu Bütünleme Sınavları
21 Haziran
2019
Tıp Fakültesi II.Dönem Derslerinin Bitişi
26 Haziran
2019
Bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü.
28 Haziran
2019
Hazırlık Sınıfı Bütünleme Sınav notlarının OİBS ortamına girilmesi
28 Haziran
2019
Tıp Fakültesi IV.Dönem Stajlarının Bitişi
30 Haziran
2019
Tıp Fakültesi VI.Dönem İntörn Stajlarının Bitişi
1 Temmuz
2019
2 Temmuz
2019
Tıp Fakültesi I.Dönem ve III.Dönem Genel Sınavları
8 Temmuz
2019
9 Temmuz
2019
Tıp Fakültesi II.Dönem Genel Sınavları
12 Temmuz
2019
Diş Hekimliği Fakültesi IV.,V. Sınıf öğrencilerinin Klinik uygulamasının sonu
16 Temmuz
2019
19 Temmuz
2019
Tıp Fakültesi IV.Dönem Yıl Sonu Bütünleme Sınavları
16 Temmuz
2019
2 Ağustos
2019
Diş Hekimliği Fakültesi Bütünleme Sınavları
18 Temmuz
2019
19 Temmuz
2019
Tıp Fakültesi I.Dönem ve III.Dönem Bütünleme Sınavları
19 Temmuz
2019
Diş Hekimliği Fakültesi bahar yarıyılı genel sınav sonuçlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü
19 Temmuz
2019
Diş Hekimliği Fakültesi IV.,V. Sınıf öğrencilerinin Klinik uygulama notlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü
25 Temmuz
2019
26 Temmuz
2019
Tıp Fakültesi II.Dönem Bütünleme Sınavları
9 Ağustos
2019
Diş Hekimliği Fakültesi bütünleme sınav sonuçlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü

Genel Akademik Takvim

İlk Tarih Son Tarih İşlem
28 Haziran
2018
29 Haziran
2018
Tıp Fakültesi VI. Dönem öğrencilerinin Ders Alması
1 Temmuz
2018
Tıp Fakültesi VI. Dönem İntörn Öğrencilerinin Stajlarının Başlaması
9 Temmuz
2018
15 Ağustos
2018
Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularının alınması
30 Temmuz
2018
10 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları Güz yarıyılı Başvurularının Kabulü
1 Ağustos
2018
29 Ağustos
2018
Güz Yarıyılında Açılacak Derslerin OİBS ortamına Girilmesi
1 Ağustos
2018
15 Ağustos
2018
Güz yarıyılı Merkezi Yerleştirme/Kurum İçi ÇAP Yatay Geçiş Başvurularının Alınması
13 Ağustos
2018
14 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları Yurt Dışından Başvuran adayların Başvuru Evraklarının EABD tarafından incelenmesi
14 Ağustos
2018
16 Ağustos
2018
Tıp Fakültesi V. Dönem öğrencilerinin Ders Alması
14 Ağustos
2018
15 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Giriş Sınavları
17 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Sonuçlarının Duyurulması
17 Ağustos
2018
Tıp Fakültesi V. Dönem öğrencilerinin Stajlarının Başlaması
27 Ağustos
2018
5 Eylül
2018
Güz yarıyılı Kurumlararası/Merkezi Yerleştirme/Kurum İçi ÇAP/Yandal Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi/Sonuçlandırılması
27 Ağustos
2018
29 Ağustos
2018
Tıp Fakültesi IV. Dönem öğrencilerinin Ders Alması
27 Ağustos
2018
29 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Kesin Kayıtlarının Yapılması
31 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçlarının Duyurulması
3 Eylül
2018
5 Eylül
2018
Lisansüstü Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt Hakkı kazanan adayların ücretlerini yatırması ve Kayıtlarının Yapılması
3 Eylül
2018
Tıp Fakültesi IV. Dönem öğrencilerinin Stajlarının başlaması
7 Eylül
2018
Lisansüstü Programları (Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) kesin kayıt hakkı kazanan Yedek Listesinin Açıklanması
10 Eylül
2018
14 Eylül
2018
Lisansüstü programlara yedeklerden (Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılması
10 Eylül
2018
14 Eylül
2018
Tezsiz Programlara kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların öğretim ücretlerini yatırması
12 Eylül
2018
Hazırlık Sınıfı Seviye Belirleme Sınavı (ingilizce)
12 Eylül
2018
Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (İngilizce)
17 Eylül
2018
21 Eylül
2018
Güz yarıyılı Kurumlararası/Merkezi Yerleştirme/Kurum İçi ÇAP/Yandal Yatay Geçiş Kesin Kayıtları
17 Eylül
2018
21 Eylül
2018
Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci başvurularının ABD.Bşk. Kabulü ve Ens.Müd.gönderilmesi
17 Eylül
2018
21 Eylül
2018
Ders alma
17 Eylül
2018
21 Eylül
2018
Öğrenci katkı payları / öğrenim ücretlerinin ödenmesi
17 Eylül
2018
Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı (Arapça)
17 Eylül
2018
Diş Hekimliği Fakültesi IV.,V. Sınıf öğrencilerinin Klinik uygulamasına başlaması.
24 Eylül
2018
Hazırlık Sınıfı Genel Seviye Tespit Sınavı (Arapça)
24 Eylül
2018
Hazırlık Sınıfı derslerinin başlaması (İngilizce-Arapça)
24 Eylül
2018
Tıp Fakültesi Dönem I., II.,III. öğrencilerinin Derslerinin başlaması
24 Eylül
2018
Tıp Fakültesi Dönem I., II.,III. öğrencilerinin Derslerinin başlaması
24 Eylül
2018
Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Derslerinin Başlaması
24 Eylül
2018
Derslerin başlaması
1 Ekim
2018
5 Ekim
2018
Lisansüstü Özel Öğrencilerinin ücretlerini ödemesi ve derslere kabulü
1 Ekim
2018
5 Ekim
2018
Güz Yarıyılı Kurumlararası Yedek Kayıtları
1 Ekim
2018
5 Ekim
2018
Ders ekleme-ders silme
1 Ekim
2018
5 Ekim
2018
Süresi içerisinde ücretini ödemeyen öğrencilerin ücretlerini ödemesi
3 Ekim
2018
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDL 183-184-185-186-285-286)
22 Ekim
2018
27 Aralık
2018
Yıl içi başarı notlarının OİBS ortamına girilmesi.
6 Kasım
2018
29 Aralık
2018
Diş Hekimliği Fakültesi Güz yarıyılı Yıl içi Başarı Notlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü
16 Kasım
2018
Bahar yarıyılı Kurumlararası/Yandal/ÇAP/Kurumiçi Geçiş Kontenjanlarının ÖİDB'na bildirilmesinin son günü
28 Aralık
2018
Güz yarıyılı derslerinin son bulması
31 Aralık
2018
13 Ocak
2019
Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Sınıfları ve Yıllık Programların Arasınavları
31 Aralık
2018
13 Ocak
2019
Güz yarıyılı genel sınavları
2 Ocak
2019
16 Ocak
2019
Tıp Fakültesi V.Dönem Öğrencilerinin Yarıyıl tatili.
7 Ocak
2019
23 Ocak
2019
Bahar Yarıyılında Açılacak Derslerin OİBS ortamına Girilmesi
7 Ocak
2019
3 Şubat
2019
Hazırlık Sınıfı Yarıyıl Tatili (İngilizce)
7 Ocak
2019
11 Ocak
2019
Diş Hekimliği Fakültesi Güz yarıyılı Genel Sınavları
11 Ocak
2019
Hazırlık Sınıfı Güz yarıyılı derslerinin son bulması (Arapça)
14 Ocak
2019
1 Şubat
2019
Hazırlık Sınıfı Yarıyıl Tatili (Arapça)
17 Ocak
2019
23 Ocak
2019
Tıp Fakültesi V. Dönem Birinci Yarıyıl Bütünleme Sınavları
17 Ocak
2019
Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Sınıfları ve Yıllık Programların Arasınav Sonuçlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü
17 Ocak
2019
Güz yarıyılı genel sınav sonuçlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü.
18 Ocak
2019
Diş Hekimliği Fakültesi Güz yarıyılı Genel Sınav Sonuçlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü
21 Ocak
2019
1 Şubat
2019
Tıp Fakültesi IV. Dönem Öğrencilerinin Yarıyıl tatili.
21 Ocak
2019
27 Ocak
2019
Güz yarıyılı bütünleme sınavları
24 Ocak
2019
Tıp Fakültesi V. Dönem İkinci Yarıyıl Stajlarının Başlaması
28 Ocak
2019
1 Şubat
2019
Tıp Fakültesi I.,II.,III Dönem Öğrencilerinin Yarıyıl tatili.
28 Ocak
2019
1 Şubat
2019
Yarıyıl Tatili
31 Ocak
2019
Güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü.

Genel Akademik Takvim

İlk Tarih Son Tarih İşlem
27 Haziran
2019
28 Haziran
2019
Geçici Kayıtların Başlaması
1 Temmuz
2019
Derslerin Başlaması
1 Temmuz
2019
2 Temmuz
2019
Kesin Kayıtlar
2 Ağustos
2019
Derslerin Bitişi
5 Ağustos
2019
9 Ağustos
2019
Yaz Okulu Genel Sınavları
18 Ağustos
2019
Yaz Okulu Genel Sınav sonuçlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü

Diş Hekimliği Fakültesi

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Enstitüler

İlk Tarih Son Tarih İşlem
30 Temmuz
2018
10 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları Güz yarıyılı Başvurularının Kabulü
13 Ağustos
2018
14 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları Yurt Dışından Başvuran adayların Başvuru Evraklarının EABD tarafından incelenmesi
14 Ağustos
2018
15 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Giriş Sınavları
17 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Sonuçlarının Duyurulması
27 Ağustos
2018
29 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Kesin Kayıtlarının Yapılması
31 Ağustos
2018
Lisansüstü Programları Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçlarının Duyurulması
3 Eylül
2018
5 Eylül
2018
Lisansüstü Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt Hakkı kazanan adayların ücretlerini yatırması ve Kayıtlarının Yapılması
7 Eylül
2018
Lisansüstü Programları (Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) kesin kayıt hakkı kazanan Yedek Listesinin Açıklanması
10 Eylül
2018
14 Eylül
2018
Lisansüstü programlara yedeklerden (Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılması
10 Eylül
2018
14 Eylül
2018
Tezsiz Programlara kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların öğretim ücretlerini yatırması
17 Eylül
2018
21 Eylül
2018
Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci başvurularının ABD.Bşk. Kabulü ve Ens.Müd.gönderilmesi
1 Ekim
2018
5 Ekim
2018
Lisansüstü Özel Öğrencilerinin ücretlerini ödemesi ve derslere kabulü

Enstitüler

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Tıp Fakültesi

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Yaz Okulu

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Yaz Okulu

İlk Tarih Son Tarih İşlem

Yaz Okulu

İlk Tarih Son Tarih İşlem
27 Haziran
2019
28 Haziran
2019
Geçici Kayıtların Başlaması
1 Temmuz
2019
Derslerin Başlaması
1 Temmuz
2019
2 Temmuz
2019
Kesin Kayıtlar
2 Ağustos
2019
Derslerin Bitişi
5 Ağustos
2019
9 Ağustos
2019
Yaz Okulu Genel Sınavları
18 Ağustos
2019
Yaz Okulu Genel Sınav sonuçlarının OİBS ortamına girilmesinin son günü