TTO Yürütme Kurulu

TTO Yürütme Kurulu

Küçült Yazı Tipi Büyüt

  • Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU (Rektör Yrd./Kurul Başkanı)
  • Doç. Dr. İshak Özel TEKİN (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
  • Doç. Dr. Hakan KAYA (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
  • Doç. Dr. M. Fatih BAYRAMOĞLU (İİBF Öğretim Üyesi)
  • Doç. Dr. Ferdi KESİKOĞLU (İİBF Öğretim Üyesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Engin KARADUMAN (Ereğli Eğitim Fak. Öğr. Üyesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Şenol ALAN (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
  • Mustafa İNAN (Genel Sek. Yrd. / Bilimsel Araş. Projeleri Koord.)
  • Öğr. Gör. Mesut KARAKOCA (Teknoloji Transfer Ofisi Koord.)