Üniversitemizce Gerçekleştirilen “Zonguldak’ta Obezite Ve Diyabet Taramaları” Devam Ediyor

Obezite Ve Diyabet Uygulama Ve Araştırma Merkezimizce “Batı Karadeniz Zonguldak Genelinde Diyabet Ve Risk Faktörleri” Taramalarına Kozlu İlçesinde Devam Ediliyor

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim, araştırma ve sağlık uygulamaları ile topluma hizmet amacıyla kurulduktan sonraki faaliyetlerine devam ediyor. Merkez obezite ve diyabet hastalıklarına yönelik kamuya bağlı kurulan ilk araştırma ve uygulama merkezidir.  Merkezin çalışmalarına alt yapı oluşturacak nitelikte planlanan ve BEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü birimince desteklenen, yürütücülüğünü Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu’nun yaptığı “Zonguldak Genelinde Diabetes Mellitus ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” adlı projede taramalara devam ediliyor.

Zonguldak Valiliği ve BEÜ arasındaki işbirliği protokolü doğrultusunda gerçekleştirilen projede İl koordinasyon kurulu ile Aile Sağlığı Merkezlerinin koordinasyonu için gerekli adımlar atıldı. İlk taramaya Kozlu ilçesinden başlanmıştı ve taramalara burada devam ediliyor. Kozlu Merkez Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimleri ve çalışanlarının da katkılarıyla çağrılanların hastalık ve ilaç bilgileri alınarak muayeneleri yapıldı. Sonrasında kan ve idrar tahlili ile şeker yükleme testleri yapıldı. 

 



Yayınlanma Tarihi : 11.10.2016
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin