“Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi"nin Yeni Sayısı Yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayın organı, ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşan “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi-Turkish Journal of Diabetes and Obesity”nin yeni sayısı yayınlandı.

Merkez Müdürü ve derginin baş editörü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu yeni sayıya ilişkin yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası ölçekte akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar, bilim okur ve yazarları nezdinde hedeflerine ulaşan derginin üçüncü yılını doldurduğunu, son sayıda özellikle araştırma makaleleri, derlemeler ve 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen "IV. Zonguldak Endokrin Günleri Ulusal Katılımlı Endokrin Hastalıklara Güncel Yaklaşım Kongresi"nde sunulan bildirilerin özetlerine yer verildiğini ifade etti. Derginin akademik yükselmelere katkısının her geçen gün arttığını, dergide yayınlanan makalelerin literatüre olan katkıları ile Üniversitemizin ulusal ve uluslararası indekslerde de görünürlüğünün ve değerinin arttığını vurgulayan Prof. Dr. Bayraktaroğlu, dergiye olan desteklerinden dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere, Dergi Hakem Kurulu, Yayın Kurulu, Editörler Kuruluna ve tüm okuyuculara teşekkürlerini iletti.

Obezite ve diyabete ilişkin güncel bilimsel ve akademik yaklaşımların ele alındığı Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin yeni sayısına https://dergipark.org.tr/en/pub/tudod/issue/49931) linkinden ulaşabilirsiniz.Yayınlanma Tarihi : 12.01.2020
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin