İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde Kariyer Planlama Etkinliği

Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri için Kariyer Planlama ve Etkili Özgeçmiş İçin Ön Hazırlıklar başlıklı özel oturum, 6 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Dört öğrenciden oluşan bir çalışma grubu ile düzenlenen etkinlikte öğrencilere öncelikle hedef belirlemenin önemi anlatıldı. Kişisel özellikler, meslek alanında sektörel hedef belirleme, alana yönelik kazanılması gereken yetkinlikler, profesyonel iş yaşamına hazırlayan öğrenci projeleri gibi başlıkların tartışıldığı etkinliğe İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1. sınıf öğrencileri katıldı. Etkinliği gerçekleştiren Mezunlarla İletişim Koordinatörü Esra Hacıoğlu, yabancı dil alanında öğrenim görenlerin iş yaşamında çok çeşitli istihdam olanaklarına sahip olabileceklerini vurguladı. Çalışmaya katılan öğrenciler farklı mesleki disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerle ortak gerçekleştirebilecekleri projelerle ilgili düşünce ve önerilerini tartıştılarYayınlanma Tarihi : 07.12.2016
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin