Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Tüm Laboratuvarlar Yenileniyor

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 6 bölüm ve 15 programı ile ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilerine yüksek standartlarda ön lisans eğitimi veriyor. Yüksekokul, ülke çapında ilgili alanlarda istihdam ihtiyacını karşılayacak girişimci mezunlar yetiştirmeyi ve öğrencileri araştırmaya teşvik edici yüksek kalitede laboratuvar eğitimi imkânları sağlamayı amaçlıyor.

Projenin içeriği ve amaçları ile ilgili bir açıklama yapan AESHMYO Müdürü Doç. Dr. Sibel Koçak “Özellikle öğrencilerin henüz meslek yaşantılarına başlamadan, eğitimleri sırasında uygulama yapacakları laboratuvar şartları çok önemlidir. Okulumuzda öğrenci uygulamaları için halen, Biyokimya ve Saç Bakım Güzellik Hizmetleri Uygulama Laboratuvarları bulunmaktadır. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’in destekleriyle Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenci laboratuvarlarının geliştirilmesine yönelik altyapı projesi ile; özellikle yeni açılmış olan Optisyenlik Programı için gerekli alt yapının oluşturulması, Çocuk Gelişim Programı için Drama Uygulama Sınıfı oluşturularak gerekli malzemelerin temini ile eğitim kalitesinin artırılması, mevcut Biyokimya ve Saç Bakım Güzellik Hizmetleri Uygulama Laboratuvarlarının teknik donanımın sağlanması ve iyileştirilmesi yönünde gereksinimlerin karşılaması hedeflenmektedir.”

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu laboratuvar altyapısının yenileme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üniversitemiz sadece son beş yılda mevcutları yenileyerek ve yenilerini kurarak tam 150 laboratuvara sahip bir üniversite oldu. Bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte öğrencilerimizin gelişmiş eğitim materyalleri ile eğitilerek teorik bilgilerini pratiğe çevirebilme becerisi kazanacakları, bireye yönelik çalışmalar ile uygulama derslerindeki başarının artacağı, sağlık hizmetleri alanında daha yüksek oranda tercih edilen bir yüksekokul olunacağı ve ileride alınabilecek akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları için alt yapı oluşturması öngörülmektedir. Ayrıca son teknoloji ile kurulan uygulama laboratuvarlarının, öğretim elemanlarının motivasyonunu artıracağı; bilimsel araştırma projelerini, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen projeleri yürütmede, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite işbirliklerini sürdürmede daha ileri seviyeye taşıyacağını düşünüyorum.” dedi.

 Yayınlanma Tarihi : 07.12.2016
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin