Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Divan Şiirini Anlattı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi tarafından “Divan Şiirinde Sosyal Hayat” isimli panel gerçekleştirildi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda 26 Şubat Salı günü, Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Turan’ın moderatörlüğünde ve Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans öğrencileri Hasan Şahintürk ile Nur Fırıncı’nın sunumuyla gerçekleşen panele, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Panelde, Şahintürk ve Fırıncı, Divan şiirinin halktan kopuk bir edebiyat olmadığını, Eski Türk edebiyatı çerçevesinde kaleme alınan eserler incelendiğinde onlarda birçok atasözü, deyim, halk inanışları, âdet ve gelenekleri müşahede etmenin gayet mümkün olacağını ifade ettiler. Konuşmacılar günümüzde gençler arasında kaybolmaya yüz tutan klasik müziğin sürdürülmesi gerektiği, müziğin anlamlı ve faydalı olduğu görüşü üzerinde de durdu.

Divan şiirlerinin bestelenmiş örneklerinin de sunulduğu programda 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar farklı divan şairlerinden örnek beyitler verildi. Ayrıca, Molla Câmî, Feridüddin-i Attâr, Genceli Nizâmî gibi İran edebiyatına mensup şairlerin, ortak deyim ve atasözleri çerçevesinde, divan edebiyatına verdiği katkılardan da söz edildi.

Panel, Dekan Prof. Dr. Şadi Şen’in, konuşmacılara teşekkür belgelerini vermesiyle son buldu.Yayınlanma Tarihi : 28.02.2019
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin