Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2017 Yılının İlk Sayısı Yayımlandı

Üniversitemiz Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan ve Türkiye'de 'akademik camianın' yükseköğretim ve bilime dair görüşlerini paylaşmasına imkân veren bir platform olan Yükseköğretim ve Bilim dergisinin 2017 ilk sayısı yayımlandı. 

Yeni sayısında Akademik yükseltme ve atama sürecine yönelik öğretim üyesi görüşleri, Teknolojiye felsefi bir yaklaşım, Sosyal Bilimler enstitülerinin lisansüstü eğitimin niteliğini artırmadaki rolü, yükseköğretimde çekirdek program, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin psikolojik uyumları, öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde etkileşimli tahta kullanma niyetlerine yönelik model önerisi konuları ele alınıyor. Ayrıca Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrencilerin yükseköğretim taleplerini etkileyen etkenlerin incelenmesi, araştırma görevlilerinin meslek tercih nedenlerinin ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi, Türkiye’deki hemşirelik lisans programlarının web sayfalarında Bologno sürecinin yansımaları,  örgütsel çekicilik ve algılanan birey-örgüt uyumu ilişkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma konuları Yükseköğretim ve Bilim Dergisi’nin yeni sayısında yer alan konular arasında bulunuyor.

Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer Yükseköğretim ve Bilim Dergisinin yeni sayısının yayımlanması ile ilgili şunları söyledi: "Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizin ihtiyaç duyduğu pek çok alanda önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu alanlardan birisi de yükseköğretim araştırmalarıdır. Bilindiği üzere son yıllarda ülkemizde yükseköğretim alanında oldukça önemli bir büyüme ve genişlemeye tanık olmaktayız. Bu kadar büyük bir sistemin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, gerçekleştirilen iyi örneklerinin paylaşıldığı, dünyada yükseköğretim alanındaki gelişmelerin takip edildiği bilimsel bir platform olan Yükseköğretim ve Bilim Dergisi alanında önemli bir eksikliği gidermektedir. Yayın hayatına başladığı 2011 yılından beri alana değerli katkılar sunan dergimizin 17. sayısını yayınlamış bulunmaktayız. Dergimizin çok sayıda önemli index tarafından taranması da bizi ayrıca mutlu etmektedir. Bu başarının elde edilmesinde başta dergi editörümüz Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar’a teşekkür ediyorum."Yayınlanma Tarihi : 06.06.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin