Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Uzaktan Eğitim Sistemi Tanıtıldı

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Mühendislik Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde hazırlık eğitimi alan öğrencilere, bölümlerine geçtiklerinde almaları gereken ortak zorunlu derslerden birisi olan Yabancı Dil dersleri hakkında bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlendi. Seminerler Modern Diller bünyesindeki öğretim elemanları tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilere ortak zorunlu derslerin verildiği Uzaktan Eğitim Sistemi hakkında bu birimde çalışan uzman tarafından sistem tanıtıldı. Bu seminerlerde öğrencilerin eğitimlerinin her sürecinde İngilizce eğitimine olan farkındalıklarının arttırılması ve Uzaktan Eğitim Sistemine adaptasyonları hedeflendi.Yayınlanma Tarihi : 28.04.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin