Yabancı Diller Yüksekokulu’nda “Pearson Assured Organization” tarafından Akreditasyon Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

“Kalite güvencesi”; son yıllarda yükseköğretim sisteminde ele alınan en önemli konulardan biridir. Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerinde sistematik ve sürdürülebilir yaklaşımları ön planda tutma istekleri “kalite güvencesi”, “akreditasyon” gibi olguları önemli kılmaktadır. Özellikle yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, kurumların uluslararası standartlarda bir kontrol sürecine girmelerini zorunlu hale getirmektedir. Bu kapsamda 6 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen toplantıda öğrencilere yabancı dil öğrenmenin ve okulumuzda aldıkları 1 yıllık Hazırlık eğitiminin önemi hakkında bilgiler verildi. Yabancı Diller Yüksekokulumuzun Birleşik Krallık’ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme-değerlendirme hizmetlerinden sorumlu kuruluş Ofqual tarafından denetlenen Pearson Assured kurumu tarafından akredite edildiği ve kurumumuz tarafından sunulan eğitimin dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından onaylandığı ve yaptığımız çalışmaların uluslararası standartlarda olduğunun kanıtlandığı; dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış akredite edilmiş bir okul olduğumuz anlatılmıştır.

Toplantıda Pearson Assured akreditasyonunun önemine ve Türkiye’de bu kurum tarafından akredite edilmiş sınırlı sayıda okul bulunduğuna dikkat çeken Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Okt. Okşan Dağlı “Sürecin başlatılmasında öncülük ederek bizleri destekleyen ve her zaman yanımızda olan önceki Rektörümüz, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer’e, sürecin devam ettirilmesinde desteklerini eksik etmeyen Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Sayın Ali Azar’a, ve sürecin her aşamasında emeği geçen öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.Yayınlanma Tarihi : 07.12.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin