Yabancı Dille Eğitimin Ekonomik Etkileri İİBF’de Tartışıldı

Ülkemizde eğitim, dil, ideolojik boyutları çok tartışılan ancak ekonomik boyutu fazla gündeme gelmeyen yabancı dil (İngilizce) ile eğitimin ekonomik etkileri, 12 Mayıs 2018 tarihinde Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen panelde tartışıldı. Bir TÜBİTAK projesi olarak Türkiye’de %100 İngilizce eğitim veren farklı üniversitelerdeki iktisat bölümü mezunlarıyla yapılan saha araştırması sonucunda gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının ilk defa açıklandığı panele projeyi hazırlayan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Taşdemir, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yılmaz Kılıçarslan ve Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAŞAK konuşmacı olarak katıldılar. Panelin başında projenin genel hatlarıyla ilgili bilgi verildikten sonra, bir eğitim dili olarak İngilizcenin okuldan işe geçiş ve işe geçişten sonra ücretlere etkisi konusunda yapılan anket çalışması ve analizlerin sonuçları anlatıldı. Öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen panelde “İngilizce bölümden mezun olanların Türkçe bölümden mezun olanlara göre 3 ay daha erken işe girdikleri ve ortalama ücretlerinin %18-20 daha yüksek olduğu; iktisat bölümü mezunlarının işletme mezunlarına göre daha uzun sürede iş bulduğu ancak ücretlerinin daha yüksek olduğu; üniversitede staj yapmış olma, yüksek ortalama ile mezun olma gibi özelliklerin ücretler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunamadığı gibi çarpıcı sonuçlar paylaşıldı. Panel, İİBF İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamza Çeştepe tarafından panelistlere katılım belgelerinin takdimiyle son erdi.Yayınlanma Tarihi : 15.05.2018
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin