Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tarafından Multidisipliner “Zonguldak Endokrin Günleri- 2. Tiroid Kanserinde Güncel Tanı Ve Tedavi” Toplantısı Düzenlendi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından 18 Kasım 2017 tarihinde Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Toplantı salonunda “Zonguldak Endokrin Günleri -2” başlıklı “Tiroid Kanseri Güncel Tanı ve Tedavisi” içerikli bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Rektör Yrd. Ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hale Sayan ÖZAÇMAK, Öğretim Üyeleri, uzman hekimler, araştırma görevlileri, Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı. Oturumlara geçmeden Rektör Yrd. ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hale Sayan ÖZAÇMAK açılış konuşmasında içeriği itibariyle güzel planlanmış toplantının katılımcılar açısından faydalı geçmesini dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tiroid Nodülüne Multidisipliner Yaklaşım

“Zonguldak Endokrin Günleri” 2016 yılı içinde “Tiroid nodülüne multidisipliner yaklaşım” konusu işlenmişti. Zonguldak Endokrin Günleri-2 Tiroid Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi konusunda Fakültemiz Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz ÇAKMAK ve Prof. Dr Ali Uğur EMRE, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen BARUT, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Şevik ELİÇORA, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rabiye Uslu ERDEMİR ile Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah ÇAĞLAR sunumlarını yaptılar.

Tiroid kanserinin dünyadaki ve Türkiye’deki durumu, nasıl tanı konduğu, tıbbi tedavi süreçleri, radyoloji açısından sonografi tanılama, tiroid kanserinde cerrahi uygulamaları, tedavide Nükleer Tıp uygulamaları ile vokal kord paralizisinde tedavi seçenekleri aktarıldı. Katılımcıların soruları cevaplandırıldıktan sonra ara verildi. Ara sonrası tiroid kanserli bir olguya multidisipliner yaklaşım anlatıldı.

Güncel bilgi aktarımı sonrası bir vakada yapılan güncel uygulamalar aktarıldıktan sonra katılımcılarla interaktif değerlendirmeler yapıldı. Katılımcıların soruları cevaplandırıldıktan sonra Zonguldak Endokrin Günleri-3 için temennilerde bulunularak toplantı başarılı bir şekilde tamamlandı.Yayınlanma Tarihi : 21.11.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin