Üniversitemizde T.C. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(Afad) Başkan Yardımcısı Sayın Hamza Taşdelen “Afetlerde Kriz Ve Risk Yönetimi” Konulu Konferans Verdi


Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen’e Devrek Bastonu ve Üniversitemizin çeşitli armağanlarını takdim etti.

Zonguldak Vali Yardımcısı Ahmet KARAKAYA, AFAD İl Müdürü Ahmet GÜNGÖR, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları, hocaları ve öğrencilerin dinleyici olarak katılımları ile gerçekleşen konferansta Taşdelen; afetlerin doğal kaynaklı ve insan kaynaklı olmak üzere iki kaynaktan ortaya çıktığını, Türkiye’nin bu iki kaynak açısından da içinde bulunduğu sosyo- coğrafi konumu nedeni ile büyük risk altında olduğunu belirtti. AFAD’ın Kamu Kurumları, STK’lar ve özel sektörü bir afet ve acil durum karşısında koordine etmek ve yönetmekle görevli olduğunu belirten Taşdelen, bir afet durumu doğmadan önce bu konuda hazırlıklı olmaya, riskleri ve zararları azaltma konusuna öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Krizler oluştuğunda ekonomik büyüklük olarak hazırlıksız olmanın ekonomik zararı en az 7 kat arttırdığını,  insan unsuruna ilişkin zararın ise telafisi mümkün olamayacak boyutlara ulaşabileceğini belirtti.

Taşdelen, ulusal boyutta farklı planlamalarla zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme planları hazırlıkları ile AFAD’ın afetler karşısında daha dirençli bir toplum oluşturma çerçevesinde yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ancak bazı afetlerin ulusal boyutların çok ötesine geçtiğini vurgulayan Taşdelen, Suriye Krizi gibi vakalar karşısında uluslararası işbirliği ve yük paylaşımının gerekli olduğunu ve bunun olmazsa olmaz bir şart olduğunu beyan etti. Taşdelen konuşmasında, geleceği planlarken geçmiş deneyimlerden de dersler çıkartarak, oluşabilecek risklerin planlanmasının göz ardı edilemeyeceğinin altını çizdi. Bu kapsamda Türkiye Afet Bilgi Bankası(TABB), Türkiye Afet Yönetimi Strateji Planı(TAYSP), Türkiye Afet Risk Azaltma Planı(TARAP), Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP), Türkiye Bütünleşik Afet Risk Haritaları gibi kamu gücünü doğru organize etmek, verimliliğini ve etkinliğini artırmak adına birçok proje çerçevesinde hazırlık yapıldığını vurguladı.

2.Dünya Savaşından bugüne kadarki en büyük mülteci hareketi ile karşı karşıya bulunduğumuzu, bunun Ülkemizin hemen sınırında gerçekleştiğini belirten Taşdelen, Ülkemizin bu duruma duyarsız kalamayacağını belirterek bu konuya ilişkin geniş kapsamlı açıklamalarda bulundu. Bu göç krizini önlemede AFAD Geçici Barınma Merkezleri’nin rolüne dikkat çeken Taşdelen, yoğun katılım ve ilginin olduğu konuşmasının son kısmında katılımcıların sorularını cevapladı.

Konferans sonunda Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak Sayın Taşdelen’e günün anısına Üniversitemizin plaketini takdim etti.Yayınlanma Tarihi : 08.12.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin