Üniversitemizde Endoskopik Hipofiz Cerrahisi

Yurt dışında aldığı eğitim sonrası endoskopik hipofiz cerrahisini Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nde başlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi AD. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydemir Kale, bölgede vermiş oldukları hizmet hakkında bilgi verdi:

Aydemir konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Hipofiz bezi tümörlerinin cerrahi tedavisinde geleneksel olarak eskiden kafatasının açılarak tümörün çıkarılması yapılırken son zamanlarda burundan girilerek tümörün çıkarılması tekniği yaygınlaşmaktadır. Sıklıkla mikroskop yardımıyla gerçekleştirilen hipofiz cerrahisi son yıllarda bütün dünyada endoskopun da devreye girmesiyle alternatif bir teknik olarak gündeme gelmiştir. Ülkemizde de sınırlı sayıdaki merkezde bu yöntem ile tedaviler yapılmaktadır. Batı Karadeniz’ de ise bu tedavi yöntemi yalnızca Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nde gerçekleştirilmektedir. İyi bir eğitim ve tecrübe gerektiren bu ameliyatları biz KBB bölümüyle ortaklaşa yapmaktayız. Burun deliğinden kamerayla girilerek anatomik yapıların korunması sonrası tümöre ulaşılmaktadır. Açılı endoskoplar kullanılarak daha geniş bir görüntü alanı elde edilmekte, tedavinin başarı oranları yükselmektedir. Ameliyat sonrasında hastaların burnuna tampon yerleştirilmemektedir. Konforları daha rahat olmakta ve hastanede yatış süreleri kısalmaktadır. Son 3 yıldır merkezimizde bu ameliyatlar başarıyla yapılabilmekte, yüz güldürücü sonuçlar ile hasta sayısı giderek artmaktadır. Hipofiz cerrahisi gereksinimi olan hastaların başka merkezlere sevki gereksinimi ortadan böylece kalkmıştır.

Genellikle hormonal bozukluklar ile endokrinoloji polikliniğine başvuran hipofiz hastaları ayrıntılı kan ve radyolojik tetkikler sonrası uygun koşullarda ameliyat edilmektedir. Endokrinoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve KBB bölümünden Doç. Dr. Aykut Erdem Dinç’ in önemli katkıları ile ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hassasiyetle takipleri yapılan hastaların oldukça konforlu bir şekilde tedavileri gerçekleşmektedir. Kurumumuzun, gerek eğitim gerekse teknik desteği sayesinde merkezimiz, bölge halkına ve sayıları gittikçe artan bölge dışından gelen hastalara ayrıcalıklı hizmetini sürdürmeye devam edecektir.”

 Yayınlanma Tarihi : 24.07.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin