Üniversitemiz Antalya’da EYFOR-X Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’na Katıldı

Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan,  Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından Antalya’da bu yıl 10.’su düzenlenen EYFOR-X Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’nda üniversitemizi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Soner Yavuz temsil etti.

Forum kapsamında düzenlenen “Yükseköğretimde Akreditasyon” başlıklı bir panelde, Prof. Dr. Soner Yavuz,  TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kavak,   Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derin Atay konuşmacı olarak yer aldılar. Panelin aynı zamanda  moderatörlüğünü yapan  Prof. Dr. Yüksel Kavak, Türkiye’de akreditasyon sürecinin gelişimi ve şu anda tescil belgesine sahip 12 Akreditasyon Kurumunun tanıtımını yaptığı konuşmasında, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalardan bahsederken, Prof. Dr. Derin Atay ise Üniversitelerindeki eğitim fakültesinde 2018-2019 akademik döneminde akredite edilen programlarının akreditasyon süreci ve yapılan çalışmaları anlattı.

Prof. Dr. Yavuz da 2018-2019 akademik döneminde Ereğli Eğitim Fakültesi Anabilim Dallarından; “İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği” olmak üzere toplam 6 programın, ülkemizde şu ana kadar aynı anda en çok akredite edilen programa sahip olduğunu vurguladı. Yavuz, Üniversitemizin uluslararası akreditasyon kuruluşu olan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından akredite edilmesinin yanı sıra YÖK Kalite kurulu tarafından da akredite edilmiş olduğunu, ayrıca diğer fakültelerimizin programlarının MÜDEK, FEDEK, TEPDAD, Pearson-Assured kuruluşları tarafından akredite edildiğini ve akreditasyon süreçlerinin hız kazanarak devam ettiğini söyledi. Üniversitemiz Rektörlüğünün Kalite Geliştirme Süreçlerine son derece önem ve değer verdiğinden bahsederek, başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya ve üniversitemizin tüm yöneticileri, akademik-idari personeli ve öğrencilerine sağlamış oldukları destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.Yayınlanma Tarihi : 11.11.2019
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin