Üniversitemiz YÖK Kalite Kurulu’nun Kurumsal Değerlendirme Sürecini Başarıyla Tamamladı.

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlü kılındı. Bu çerçevede Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen beş kişilik değerlendirme takımı 13-15 Şubat 2017 tarihleri arasında üniversitemize değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sürecinde değerlendirme takımı üniversitemiz akademik birimlerinden, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak Meslek Yüksekokuluna değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirdi. Akademik birimlerin dekan, dekan yardımcıları, müdürler, müdür yardımcıları, akademik ve idari personel temsilcileri ile öğrencilerle görüşmeler yapıldı. Aynı zamanda Üniversitemizin dış paydaşları olan Kamu kurumları, sanayi ve meslek odaları ile Zonguldak özel sektör kuruluşlarının temsilcileri ile de görüşmeler gerçekleştirildi.

Dış değerlendirme süreci ile ilgili bir açıklamada bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer, süreci başarıyla tamamladıklarını belirterek şunları söyledi “Üniversite olarak kalite süreçlerine büyük önem veriyoruz. Bir taraftan üniversitemizi büyütürken diğer taraftan sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmek için de çalışıyoruz. Eğitim veren tüm bölümlerimizde akreditasyon süreçlerini başlattık. Üniversitemizde akredite olan bölüm sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmalarda yer alarak Üniversitemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bilindiği gibi üniversitemiz 21-22 Mart 2016 tarihlerinde Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) nin kurumsal kalite güvence sistemi değerlendirme sürecinden başarı ile geçerek, Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme IEP Başarı Etiketini kullanmaya hak kazanmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ün başlatmış olduğu dış değerlendirme sürecine gönüllü olarak başvuruda bulunduk. Bu yıl içerisinde kurumsal değerlendirmeyi gönüllü olarak talep eden ilk 20 üniversite arasında yer alıyoruz. YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde incelemeler gerçekleştirerek dış değerlendirme saha ziyaretini tamamladı. Bizim açımızdan oldukça verimli ve başarılı bir süreç geçirdik. Öncelikle kalite süreçlerinin yükseköğretim sistemimize kazandırılmasında büyük emek veren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve süreci başarı ile yöneten Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına teşekkür ediyorum. Kalite güvence sisteminin üniversitemizde güçlenmesinde katkı sunan Kalite Komisyonu üyelerimize, sürece katkı veren tüm akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”



Yayınlanma Tarihi : 16.02.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin