Üniversitemiz Yayınlarının 34’üncüsü Çıktı

"Dürr-i Manzum Yeni Bir Nüshası Üzerine Tıp, Dil ve Edebiyat İncelemesi" adını taşıyan kitap okurseverler ile buluştu.

16. yüzyılda yaşamış olan Hekim Nidâî tarafından 1567’de kaleme alınan Dürr-i Manzûm adlı eser, gerek tıp gerekse edebî anlamda önemli mahiyete sahip, okuyucusuna hem hissî hem edebî hem de tıp dünyası­na geçmişten gelen birikimleri sunmaktadır.

Üniversitemizin desteklediği BAP projesi neticesinde ortaya konan bu kitap, disiplinler arası edebiyat-dil ve tıp bilimi üzerine yapılmış bir çalışmadır. Disiplinler arası bir özellik gösteren bu eser, diğer açıdan bakıldığında üniversitemizin ve daha geniş anlamda ülkemizin uluslararasılaşma konusunda kat ettiği yolu kısaltacaktır.

Dürr-i Manzûm,   16. yüzyıl Osmanlı halk hekimliği ile ilgili bilgiler yanında, dönemin edebi özellikleri ve dil hususiyetleri konusunda da başka araştırmacılara önemli bilgiler sunmaktadır. Global düzeyde hem edebi hem de tıbbi anlamda yeni açılımların ve yeni arayışların içerisine girmiş olmak üniversitemizin ulaşmak istediği amaçlardan biridir. Hasan Rızâyî’nin istinsah ettiği bir nüsha üzerine oluşturulan eser, tıp, dil ve edebiyat incelemesi bakımından değerlendirilmiştir.

Editörlüğü ve aynı zamanda yazarlığını yapan Doç. Dr. Muhittin Turan ile kitabın yazarlarından Doç. Dr. Gül Banu Duman eseri Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya takdim ettiler. Üniversitemiz yayınlarında sürekliliğin öneminin altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı esere katkı sunan herkese teşekkür etti ve yayınevimizin daha nice nitelikli çalışmayı bilim dünyası ile buluşturmasını umduğunu söyledi.
Yayınlanma Tarihi : 08.09.2020
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin