Üniversitemiz Yayınevi’nin 19. Yayını “Aile ve Modernite” Kitabı Okurlarıyla Buluştu

Üniversitemiz Yayınevi birbirinden değerli yayınları okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Bilimden sanata, sağlıktan spora pek çok konuda çalışmalar yapan üniversitemiz son olarak “Aile ve Modernite” kitabını yayınladı.

Kitapta ailenin gelenek ve modernite bağlamında ele alındığını belirten İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Aybey şunları söyledi: “Gelenek ve modernite bağlamında bir değer olarak ailenin öne çıkartılarak tartışıldığı bu eserde dünden bugüne modernleşme bağlamında ailenin değişim ve dönüşümünün nasıl olduğu, İslam düşünce geleneğinde aile içi hakların ne ifade ettiği, ailenin edinmiş olduğu rollerde modernitenin ne denli etkili olduğu soruları öne çıkartılarak tartışılmıştır. Çizilen çerçeve bağlamında ilmi malzeme sunan, başta BEÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri olmak üzere üniversite dışından değişik bilim adamları tarafından titizlikle hazırlanan “Aile ve Modernite” konulu bu eserin, alanında fayda sağlayacak bir çalışma olmasını temenni ediyoruz. Bu bağlamda böyle bir eserin hazırlanmasını teşvik eden başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım’a, yazılarıyla esere katkıda bulunan bilim adamlarına ve nihayetinde eserde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Bir toplumun en mühim sermayesinin iyi yetiş(tiril)miş insan olduğuna ve bu insanın da bir aile ortamı içinde doğup büyüdüğüne dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer, bu nedenle aile kurumu üzerine önem göstermek gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Evrensel anlamda aile nedir sualine verilebilecek bir cevap belki de günümüzde aile kavram ve kurumu hakkındaki tartışmaların ekseriyetine hakiki bir doğrultu çizebilir. Bu bağlamda aile yapısına yönelik tehlike ve tehditlerin bilimsel kriterler muvacehesinde çok yönlü olarak açığa çıkarılması evvelemirde bir insanlık vazifesi olarak da telakki edilmelidir. Günümüz dünyasının bu mesele üzerine kafa yorduğunu ve ciddiyetle çalıştığını müşahede etmekteyiz. Bu mesele, bugünle gelecek arasında oluşturulacak bir antropolojik hat çalışmasını ihtiva etmekte olduğundan aynı zamanda bir millî güvenlik meselesidir. Dolayısıyla üniversiteler olarak bizim bu çalışmaları doğru bir zeminde teşvik etmek gibi bir vazifemiz vardır. Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bu ve benzeri çalışmaları teşvik ederek basım ve dağıtımını gerçekleştirmeyi aslî vazifelerimiz arasında sayıyoruz. Aile ve Modernite isimli eserin bu bağlamda önemli katkı sunacağına inanıyorum. Eserin hazırlanmasında emeği geçen başta İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyor, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.Yayınlanma Tarihi : 05.07.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin