Üniversitemiz “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi”nin Aralık 2017 Sayısı Yayınlandı

Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çıkarılan Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Aralık 2017 sayısını yayınladı. Bu sayıda diyabet, obezite ve tıkayıcı uyku apne sendromu ile insulin direnci ilişkili durumlara yönelik deneysel ve klinik özgün araştırmalara yer verildi.

Dergiye çevrimiçi olarak aşağıdaki adresten erişilebilmektedir.
(http://turkjod.beun.edu.tr/?journal=TURKJOD&page=manager&op=files&path%5B%5D=resimler&path%5B%5D=ObeziteDergisi2017_
3T%C3%9CMDERG%C4%B0_ONAY.pdf
).

Derginin son sayısı ile ilgili bir açıklama yapan BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu şunları söyledi: “Türkiye Diyabet Ve Obezite Dergisi, Aralık 2017 sayısının yayınlanması ile bir yılını tamamlamış bulunmaktadır. Yayınlanan üç sayı ile ulusal ve uluslararası dizinlerde yer almaya başlayan dergimiz TÜBİTAK Dergipark, google akademik ve diğer indekslerde görünür durumdadır ve Türk Tıp Dizini için gerekli kriterleri karşılamaktadır. Dergimizin yayın hayatı boyunca desteğini esirgemeyen önceki Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’e ve Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Ali AZAR’a, çalışmalarını dergimize gönderen yazar ve akademisyenler ile yazıların kabul sürecinde değerli zamanları ve emekleri ile katkı veren hakemlerimize teşekkür ediyorum.”Yayınlanma Tarihi : 09.01.2018
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin