Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dergisi “Batı Karadeniz Tıp Dergisi” İlk Sayısını Yayımladı

Tıp Fakültesi bünyesinde, Fakültenin bilim dünyasına katkı sağlaması, yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların akademik alanda duyurulması, akademik faaliyet kalitesi ve saygınlığının artırılması amacıyla Eylül 2016 tarihinde resmi onayları tamamlanarak yayın kabulüne başlayan Batı Karadeniz Tıp Dergisi (Medical Journal of Western Black Sea) 21 Nisan 2017 tarihinde ilk sayısını yayınladı.  Açık dergi sistemlerini kullanarak elektronik ortamda yayınlanan dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kere çıkacak. 

Batı Karadeniz Tıp Dergisi, sağlık bilimleri ve sağlık mesleklerinin eğitim ve uygulama alanlarını kapsayan, bu alanlarda bilginin gelişimini, değişimini ve paylaşımını amaçlayan hakemli bir dergi. Derginin öncelikli amacı ise sağlık bilimleri (temel tıp bilimleri, klinik tıp bilimleri, cerrahi bilimler, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, hemşirelik-ebelik, odyoloji ve gerontoloji) ve sağlık meslekleri alanlarında ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını sağlayarak bu alanlarda gelişmeye katkı sağlamak.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer’ in imtiyaz sahipliğinde ve Dekan Dr. Ali Borazan’ ın editörlüğünde yayın hayatına başlayan Batı Karadeniz Tıp Dergisi, yayın kurulunda başta Yale Üniversitesi Organ Nakil Merkezi kurucu cerrahlarından Prof. Dr. Şükrü H. Emre olmak üzere Prof. Dr. Dick Roggenbuck (Brandenbourg Teknik Üniversitesi, Brandenbourg, Almanya), Prof. Dr. Francesco Marotta (Gastroenterolog ve Moleküler Biyolog. Chief of Regenera Research Group,  Milan, İtalya) ve Prof. Dr. Eugenio Luigi Iorio (Biyokimya. President of International Observatory of Oxidative Stress. Salerno, İtalya) gibi uluslararası araştırmacı bilim insanları da yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Borazan şunları aktardı: baktipd.beun.edu.tr adresinden veya Tıp Fakültesi web sitesinden ulaşılabilen derginin kurulması ve ilk sayısının yayınlanmasında başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer olmak üzere emeği geçen ve dergi yönetiminde çalışanların tümüne, makalelerini gönderen bilim insanlarına ve değerlendirme süreçlerinde yer alan hakemlere teşekkürlerimizi sunuyor, bir sonraki Ağustos ayı sayımıza değerli bilim insanlarının katkılarını bekliyoruz.”Yayınlanma Tarihi : 25.04.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin