Üniversitemiz Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nde El Bileğinden Koroner Anjiyografi İşlemi Uygulanmaya Başlandı

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla gerekli her türlü donanımla ilimize ve bölgemize hizmet veriyor. Hastanemizde kalp hastalarına  hizmet veren 10 yatak kapasiteli koroner yoğun bakım ve 19 yatak kapasiteli servisimiz bulunuyor. Kliniğimizde modern tıbbın gerektirdiği tüm teknik donanım mevcut olup her türlü kardiyak acil girişim, yaşamsal destek ve tedavi hizmeti sunuluyor. 

Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra egzersiz stres testi, 24 saatlik tansiyon ve ritm monitorizasyonu, transtorasik ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi, dobutamin stres ekokardiyografi, transözofageal ekokardiyografi, koroner angiografi ve angiografik tedavi yöntemleri (stent, balon dilatasyon vb) ile geçici ve kalıcı kalp pili uygulanmaları yapılıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sağlık Uygulama ve Araştırma Mekezi Müdür Yardımcısı Y.Doç.Dr. Sevil Uygun İlikhan şunları söyledi: “2016 yılında Kardiyoloji polikliniğimizde  26.100   hastaya hizmet verilmiş, 7.503 ekokardiyografi işlemi,  20 kontrast ekokardiyografi işlemi, 51   transözofageal ekokardiyografi, 750 egzersiz stres testi, 2.272  koroner anjiyografik işlem, 36 kalıcı pil implantasyonu yapılmıştır. Sıklığı hızla artan ve tüm dünyada ve ülkemizde ölüm nedenlerinin başında gelen koroner arter hastalığının tanı ve tedavisinin etkili şekilde yapılması giderek daha önemli hale geldi. Bu hastalıkta koroner anjiyo altın standart tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Koroner anjiografi ülkemizde ve dünyada uzun yıllardır kasık bölgesindeki atardamar yolu ile yapılıyordu.  Gelişen teknoloji ile birlikte el bileğinden anjiyo yöntemi daha konforlu bir uygulamaya izin verdiği için, tüm dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşmaya başladı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde el bileğindeki damar yoluyla yapılan radiyal koroner anjiyografi işlemi uygulanmaya başlandı. Halk arasında 'koldan yapılan anjiyo' olarak bilinen bu işlemle hastalar daha konforlu bir uygulama sonrası 2-3 saat içinde taburcu oluyor. Bu işlem sayesinde kalp damarının tıkalı olduğu tespit ederek aynı anda damara müdahele edilebiliyor.

Bölgemizde sağlık alanında yapmış olduğumuz yatırımlar ve iyileştirmeler sonucu hizmet çeşitliliği ve kalite standartları her geçen gün artmaktadır. Bölge insanımıza verilen sağlık hizmeti standartlarının artması ve geliştirilmesi bizleri de mutlu etmektedir. Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezimizde her geçen gün artan yatırımlar, gelişmeler ve destekleri için Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum”

NE TÜR AVANTAJLAR SAĞLIYOR? 

Hasta işlem bitiminde el bileğindeki ufak bir bandaj ile hemen ayağa kaldırılır, ortalama 2 - 3 saatte taburcu edilir. Aynı gün içinde normal yaşantısına döner. Kasıktan yapılan anjiografiden sonra ise hasta kasığındaki bir ağırlık ile ortalama 4 - 6 saat istirahat eder. 6 saat sonra ilk ayağa kaldırma girişimi yapılır. İlk 24-48 saat yürüyüş, araba kullanmak vb aktivitelerde önemli sınırlanma yaşar. Kanama kontrolü için el bileğindeki bandaj yeterlidir. Kasık anjiografisinde kanama kontrolü 4 - 6 saat kasığa ağırlık konarak sağlanır. Damar giriş bölgesinde ciddi hasar, kalıcı zarar el bileği anjiosunda hemen hiç görülmezken kasık anjiosunda bölgesel kanama, morarma, karın içine hayati risk yaratan kanama, komşu damar ve sinir zedelenmesi, bacak alt kısım damarlarına pıhtı atması ile gelişebilecek bacak damar tıkanmaları yaşanabilir. El bileği anjiosunda çok nadiren (%3'den düşük olasılıkla) damarda tam tıkanma olsa bile bu durum sorun oluşturmaz, çünkü kolun diğer tarafındaki atar damar bu eksikliği giderir. 

Anjiografi işlemi sonrası kalp damarına stent yerleştirilmesi gerektiğinde, hastaların %95 - 98'inde işleme el bileğinden rahatlıkla devam edilir. Kalp krizi sırasında da el bileğinden yapılan anjiografi daha güvenlidir. Çünkü kriz sırasında çok sayıda kan sulandırıcı ilaç kullanılması gerekmektedir. Kriz sırasında kanama komplikasyonlarının daha az olması nedeni ile el bileği anjiosu, kasıktan yapılan anjiografiye göre daha iyi bir alternatiftir. Şişman hastalarda el bileği anjiosu ile hasta güvenliği ve konforu daha da artmaktadır. Çünkü şişman hastalarda kasık bölgesi girişimlerinde komplikasyon gelişme riski daha yüksektir. Ayrıca kasıktan anjio yapılan şişman hastaların uzun süre yatağa bağlı kalmaları, sırt ağrısı nedeni ile daha zordur. Tıbbi gereklilik halinde el bileğinden anjio yapılamaması durumunda kasıktan anjio işlemleri de güvenli bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir.

 Yayınlanma Tarihi : 12.12.2016
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin