Üniversitemiz Sağlık Kampüsü Koordinesinde Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantılarının İkincisi Yapıldı

Zonguldak Valiliği ve Üniversitemiz işbirliği ile düzenlenen, Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantıları’nın ikincisi 3 Aralık Salı günü Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplum ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi, engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığı arttırmayı amaçlayan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme toplantılarının ikincisi Tıp Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğr. Üyesi ve Yoğun Bakım Bilim Uzmanı Prof. Dr. Hilal Ayoğlu tarafından yapılan sunumla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Erişkinlerde başlıca ölüm nedeni olan ani kalp durması konusunda bilinç oluşturmak ve uzun vadede ani kalp durmasına bağlı ölüm oranlarının azaltılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon –Resusitasyon Derneklerince gerçekleştirilen “Hayata El Ver” projesini de aktaran Prof. Dr. Hilal Ayoğlu, ani kalp durması sırasında yapılması gereken Temel Yaşam Desteğini katılımcılara anlatarak, beraberinde yer alan Anestezi anabilim dalı asistan ve teknisyenleri ile uygulamalı olarak halk eğitimini gerçekleştirdi.

Toplantıda Dr. Ayoğlu ani kalp durmasına bağlı ölüm oranlarının yüksek olmasının sebebinin bu konudaki toplum bilincinin yeteri kadar fazla olmamasından kaynaklandığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Ayoğlu, kalp durması vakalarının önemli bir çoğunluğunun evde, iş yerinde veya sokakta gerçekleştiğini, genellikle aile fertleri veya çevredeki kişilerin kalp durması durumunda ne yapacaklarını bilmedikleri için ve çaresizlikten dolayı olaya seyirci kaldığını, oysa hastane dışı kalp durmalarında, çevredekiler tarafından yapılan kalp masajı ile o insanın yaşama şansının 2-3 kat artacağını belirtti.

”Elleriniz hayat kurtarabilir” vurgusu ile salonda yer alan engelli-engelsiz tüm vatandaşların, Zonguldak Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Kozlu Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin katılımı ile yapılan eğitimin sonunda gerçekleştirilecek yeni etkinliklerle daha çok insanın kalp masajını doğru olarak öğrenmelerinin sağlanması ve bu çabalar ile de yurt genelinde 30.000 kişinin hayatının kurtarılmasının hedeflendiği bildirildi.Yayınlanma Tarihi : 04.12.2019
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin