Üniversitemiz Organ ve Doku Bağışı Konusunda Farkındalığı Artırmayı Hedefliyor

Ülkemizde her yıl organ nakli ve bağışının önemine dikkat çekmek amacı ile 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası olarak kutlanmaktadır.

Organ ve doku nakli hizmetlerinde yaşanan en önemli sorun, organ ve doku bağışının teminidir. Bağışların artırılması için bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi, halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi gereklidir. 2016 yılında ülkemizde beyin ölümü gerçekleşen 1998 kişiden ancak 563'ünün ailesi organ bağışını kabul etmiştir. Oysa haftada 3 gün diyalize giren hasta sayısı; 59558 iken diyaliz hastası sayısının önceki yıla göre artış oranı %10’dur. Yılda yaklaşık 10.000, günde ise 26 diyaliz hastası organ beklerken hayatını kaybetmektedir. Böbrek bekleyen hasta sayısı 21551, karaciğer bekleyen hasta sayısı 2093, kalp bekleyen hasta sayısı 918 iken yılda ortalama 700 kadavra böbrek nakli yapılabilmektedir. Canlı donörlerden yalnızca böbrek ve karaciğer alınabilirken diğer organlar kalp, akciğer, ince bağırsak, pankreas ve kornea ise mutlaka beyin ölümü gerçekleşmiş donörlerden alınmak zorundadır. Ülkemizde gelişmiş pek çok ülkenin aksine %20 oranında beyin ölümü olan donörlerden, %80 oranında ise canlı donörlerden organ teminleri gerçekleşmektedir. Yurt dışında bağış oranı milyon nüfus başına 30 civarındayken Türkiye’de bu sayı ne yazık ki 5 civarında kalmaktadır.

Organ bağışı ve nakil sayılarının yetersizliği hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde de ağır kayıplara yol açmaktadır. Son dönem organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan sayısız hasta organ beklerken hayatını kaybetmektedir. Bu önemli sorun ile mücadelede, organ bağışı ve nakil sayılarının artırılması hedeflenirken eğitim kurumlarına, basına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Bu amaç ile 08.11.2017 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık B-Toplantı Salonu'nda, Saat 11:00-12:00 arasında Prof. Dr. Hilal Ayoğlu, Yrd. Doç. Dr. Dilek Okyay, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Günay tarafından organ bağışı, beyin ölümü ve organ nakli konulu panel gerçekleştirilecek olup panelimize tüm meslektaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve halkımız davetlidir.

 Yayınlanma Tarihi : 07.11.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin