Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından "Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi'nin" 2020 Yılı Ağustos Sayısı Yayımlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin 2020 yılı Ağustos sayısı (Türk Diyab Obez 2020;4(2):71-200.) yayımlandı.

Derginin yayımlanması hususunda Merkez Müdürü ve Baş Editör Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU şunları belirtti: "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz tarafından yayımlanan Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin 2020 yılı Ağustos sayısını bilim dünyası ve okuyucularımız ile paylaşmaktayız.

Pandemi sürecinde yayıncılık etik ilkelerimiz güncellendi. Bunun sonucunda TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından 2020 yılı yayınlarımızın dizinlenmesi kabul edildi. Uluslararası indeksleri hedefleyerek yayın kalitemizi ve içeriğimizi buna uygun arttırma çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Başarılarımızı arttırmak için kurullarımızı ve yayın kurulumuzu güncelledik. Süreçte yazarlar tarafından tercih edilirken dergimizin kalitesi arttı.

Yayımladığımız bu sayımız literatüre katkıda bulunacak güncel araştırmaları, COVID-19 pandemisi sürecinde COVID-19 hastalığına dair güncel tıbbi bilgileri içeren derlemeler ve olgu sunumlarını kapsamaktadır. Okuyucularımızın dikkatini ve ilgisini çekecek yazılar olduğunu düşünmekteyim.

COVID-19 pandemisi sürecinde yaşamlarını sağlığa adayan hekimleri ve sağlık çalışanlarını saygıyla anıyorum.

Dergimizin yayımlanmasında; desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI’ya, yazıları için yazarlara, değerlendiren hakemlerimize, Danışma Kurulumuza, Türkçe ve İngilizce Dil Redaksiyon Kurulumuza, Biyoistatistik Danışmanlarımıza, Yayın Kurulumuza, Editörler Kurulumuz adına ben teşekkür ederim."

Dergiye ulaşmak için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod 
Yayınlanma Tarihi : 01.09.2020
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin