Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Digital Ortamda Yıllık Olağan Danışma Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi


Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi yıllık olağan Danışma Kurulu toplantısını digital ortamda gerçekleştirdi.

Toplantı Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu başkanlığında, üyeler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yard. Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akça, Merkez Müdür yardımcıları Prof. Dr. Ender Büyükgüzel ve Doç. Dr. Mustafa Gümüş’ün katılımlarıyla yapıldı.

Toplantı gündeminde Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu’nun Merkezin güncel durumu, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri faaliyetleri, pandemi rehberi sunumu sonrası, Danışma Kurulu üyelerinin görüşleri, pandemide yürütülecek projeler ve faaliyetlere yönelik görüş alış-verişi yapıldı. Gündem dışı konuşmalarla başarılı bir şekilde tamamlandı.


Yayınlanma Tarihi : 19.11.2020
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin