Üniversitemiz ISVET’e Katıldı

Üniversitemiz Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Çorum Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kampüsü’nde düzenlenen ve ana teması “Sektörel Büyüme Alanlarında Nitelikli Ara Eleman Sorunu ve Mesleki Eğitimin Önemi” olan, Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, ISVET2016)’na katıldı. Sempozyumda, Oturum Başkanlığını da Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in yaptığı “Mesleki Eğitimde Kalite ve Verimlilik” oturumunda, Özölçer “Mesleki Eğitimde Performans Ölçümü ve Performans Perspektifinden Yükseköğretimde Yönetsel Öneriler” isimli bildiriyi sundu. Sempozyumda Meslek Yüksekokulları sorunları ve Mesleki Eğitim konuları tartışıldı.Yayınlanma Tarihi : 19.10.2016
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin