Üniversitemiz “Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of Theology Faculty of Bulent Ecevit Universty)” ERIH PLUS başta olmak üzere yeni beş index tarafından dizinlenmeye başladı

2014 yılında yayın hayatına başlayan Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of Theology Faculty of Bulent Ecevit Universty), 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. BEÜİFD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora eğitimini tamamlamış ve doktora tez döneminde bulunanların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

ULAKBIM, İSAM, ASOS INDEX, SOBİAD, INDEX COPERNICUS ve İDEAL ONLİNE tarafından dizinlenmekte olan dergi, uluslararası arenada görünürlüğünü artırma ve etkin olma yolunda ERIH PLUS, ROAD, EUROPUB, BASE, ESJI, RESEARCH BİB indexlerinde de dizinlenmeye başlamıştır.

Dergimiz, diğer ulusal ve uluslararası birçok dizinde taranma ve görünürlüğünü arttırma yolunda bilimsel ve akademik eğitim çalışmalarının yanında, Türkiye’nin önde gelen fakülteleri arasında yer almayı hedefleyen Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinin, bilimsel yayınları ile de bilim insanlarına katkı sağlamayı ve yeni çalışmalara ışık tutmayı hedeflemektedir.

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisine (Journal of Theology Faculty of Bulent Ecevit Universty) https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuifd adresinden ulaşılabilirsiniz.Yayınlanma Tarihi : 07.09.2020
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin