Türkiye’nin İlk Podoloji Yüksek Lisans Öğrencileri Eğitim ve Öğretime Başladı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Türkiye’de bir ilk olarak Podoloji Yüksek Lisans Programı açıldı. 2017-2018 Akademik yılı itibariyle dört yüksek lisans öğrencisi Podoloji Yüksek Lisans Programında eğitim-öğretime başladı.

Podoloji Yüksek Lisans Programı sorumlusu ve Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Taner Bayraktaroğlu, podoloji yüksek lisans programında eğitim ve öğretime başladıklarını belirterek şunları söyledi: “Sağlıklı bireyden diyabet hastası olan bireye kadar herkesin ayak sağlığının korunması, bakımı ve tedavilerinin yapılması kaçınılmazdır. Bu konuda iyi eğitim almış Sağlık uygulayıcıları yetiştirilmesine, araştırmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyete başlaması, merkezde Podoloji biriminin oluşturulması, Podoloji Önlisans, Podoloji Yüksek Lisans programlarının hayata geçirilmesi üniversitemizin bu alanda öncelikleri arasındaydı. Podoloji Yüksek Lisans programımızda öğrencilerimize başarılar diler, destek veren öğretim üyelerimize, Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetimi ve çalışanlarına, programın açılmasında ve faaliyete geçmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Konu hakkında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. V.Haktan Özaçmak şunları söyledi: “Enstitümüze ait İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Podoloji Yüksek Lisans programızın Türkiye’de  bir ilk olarak hayata geçmesi, podoloji alanında yetişmiş akademik donanımlı insanlara ihtiyaç duyulması,  akademik faaliyetlerin yürütülmesi açısından çok önemlidir. Podoloji Yüksek Lisans Programımıza başlayan öğrencilerimize eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diler, emeği geçen öğretim üyelerimize ve Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Mahmut Özer’e şükranlarımı sunarım”dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer, Padoloji Yüksek Lisans Programı’nın hayata geçirilmesi ile ilgili şunları söyledi:”Üniversitemiz sağlık alanında ülkemiz ve bölgemiz için önemli yatırımları, eğitim programlarını faaliyete geçirmektedir. Üniversite Senatomuz obezite ve diyabet hastalıklarına yönelik yapılacakları, araştırma öncelikleri içerisinde kabul etmiştir. Bu konuda eğitim ve araştırma potansiyelini arttırmayı, ülkemizde ve bölgemizdeki temel ihtiyaçlardan ayak sağlığı ve bakımına yönelik donanımlı akademisyen yetiştirmeyi sağlayacak Podoloji Yüksek Lisans Programı açılmış ve öğrencilerimiz bu akademik yılda eğitime başlamıştır. Program öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizde ilk olan programımızın faaliyete geçirilmesi ve yürütülmesinde emeği geçen Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetimi ve çalışanlarına, Program Yürütücüsü Prof.Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. V.Haktan Özaçmak şahsında eğitim ve öğretimi yürüten öğretim üyelerimize, emeği geçen tüm akademik ve idari personellerimize teşekkür ederim.”Yayınlanma Tarihi : 28.09.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin