Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Gelişimi Üniversitemizde Konuşuldu

Üniversitemiz, "Türkiye'de Sosyal Bilimcilerin Gelişiminin Sosyolojik Bir Tahlili" başlıklı konferansında Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’yı Zonguldaklılarla  buluşturdu.

Katılımın yoğun olduğu konferansa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Köse, BEÜ akademik ve idari personeli, öğrenciler katıldı.

Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimini Batılılaşma serüveni bağlamında ele alan Kayalı, dışarıdan beslenen düşüncelerin yerel, tarihsel ve sosyal gerçekliğin analizinde özgünlük sergileyemediğinin altını çizdi. Bu tespitini öncelikle Mülkiye, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültelerini merkeze alan kurumsal analizlerle ve 1960-80 yıllarını kapsayan örneklerle dile getirdi.

Kayalı’nın dikkat çektiği diğer bir husus, akademi dışı yazar ve düşünürlerin sosyal bilimlerin gelişiminde oynadıkları belirleyici role ilişkindi. Kurtuluş Kayalı, “dışarı”dan gelen bu katkının akademideki ayrışmaları aşan, kuşatan ve hatta dolayıma imkân veren mahiyetini özellikle vurguladı. Bunu bir çok düşünürlerden ve eserlerinden bolca örnek vererek açıkladı. Ayrıca, toplumsal değişimin siyasetle, siyaseten tavır alışlarla değil, önemli ölçüde kültür aracılığıyla gerçekleştiğini de bu katkılar bağlamında dile getirdi.

Konferansın sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Köse, Prof Dr. Kurtuluş Kayalı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

 Yayınlanma Tarihi : 14.12.2016
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin