Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi Aralık 2020 Sayısı Yayınlandı


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (https://obdm.beun.edu.tr/) tarafından yayınlanan “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’” (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod) yayınlandı.


Derginin son sayısında; Üniversite öğrencilerinde diyabet riski, Diyabetiklerde sağlık okuryazarlığı ve akılcı ilaç kullanımı, Diyet polikliniklerine başvuruların değerlendirilmesi, Obezitenin genotoksik etkileri, Obezite ve endometrial patolojilerin ilişkisi, Menapozla diabetes mellitus ilişkisi gibi konularını içeren makaleler yayınlandı.


Derginin son sayısının yayınlanması üzerine dergi Baş Editörü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu şunları ifade etti: “Merkezimiz tarafından “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’”nin Aralık 2020 sayısını bilim dünyasının ilgisine sunulmaktadır. Dergimizin yayınlanmasında; desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, yazılarını dergimizde yayınlatan yazarlara, yazıları titizlikle değerlendiren hakemlerimize, Danışma Kurulumuza, Türkçe ve İngilizce Dil Redaksiyon Kurulumuza, Biyoistatistik Danışmanlarımıza, Yayın Kurulumuza ve yayınevimize Editörler Kurulumuz adına teşekkür ederiz.”


Yayınlanma Tarihi : 30.12.2020
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin