TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Ereğli Eğitim Fakültesi’nde  Tanıtıldı

17 Kasım 2017 Cuma günü  Ereğli Eğitim Fakültesi’nde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projelerinin tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtıma Dekan Yardımcıları, Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve doktora öğrencileri katıldı. TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’nde görevli Başuzman Dr. İhsan Erdem KAYRAL, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, 4007 Bilim Şenliklerini Destekleme Programları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Kayral, konuşmasında özellikle bu dönem uygulamaya konan proje yöneticisi, proje çalışanları ile projeleri onaylayan rektör ya da görevlendirilmiş rektör yardımcılarının tamamının internet üzerinden proje bilgi sistemine giriş yaparak elektronik imza kullanmaları gerekliliğine vurgu yaparak, artık posta yolu ile başvuru yapılamayacağına dikkat çekti. Üniversitelerde yapılan TÜBİTAK Projelerinin ülkemiz akademik çalışmalarında önemli katkılarının olacağını söyleyen KAYRAL, akademisyenleri proje önerisi hazırlamaya davet etti. İlgili öğretim elemanlarının projeler ve başvurular hakkındaki sorularının cevaplandırılmasıyla tanıtım sona erdi.Yayınlanma Tarihi : 21.11.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin