Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Başta Tüberküloz Laboratuvarı Olmak Üzere Yenileme Çalışmaları Yapıldı

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tüberküloz Laboratuvarı, bölgede tek Düzey 3 Tüberküloz Laboratuvarı olarak hizmet veren laboratuvardır. Başta Tüberküloz Laboratuvarı olmak üzere Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yapılan fiziki düzenlemeler ve cihaz alt yapısının zenginleştirilmesi ile verdiği hizmet kalitesini artıran merkez ile ilgili Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr.B.Hakan Bakkal şunları söyledi: “Düzey 3 Tüberküloz Laboratuvarları hasta örneklerine Mycobacterium tuberculosis kültürü, Mycobacterium tuberculosis kompleks (MTBC) - tüberküloz dışı mikobakteri (TDM) ayrımı ve MTBC suşlarına birinci seçenek ilaç duyarlılık testi (İDT) yapmaya yetkili tüberküloz laboratuvarı olup belli standartlara uyması gerekmektedir. Bu doğrultuda mevcut tüberküloz laboratuvarının konumu değiştirilerek, laboratuvar alanı olarak standartlara uygun hale getirilmesi sağlanmış, saatlik hava değişimi 6-12 kez olan mekanik havalandırma sistemi yerleştirilmiş, -20 Pa’lık negatif basınçlı bir çalışma alanı oluşturulmuştur. Kültür ve antibiyotik duyarlılık testlerinin sağlıklı yapılabilmesi için Biyolojik Güvenlik Düzeyi IIA olan iki biyolojik güvenlik kabininin alımı yapılmıştır. Yine tüberküloz laboratuvarlarında aerosol saçılımının engellemesi için bulunması gereken kapaklı godeli soğutmalı santrifüj ve kullanılan tüm malzemenin dekontamine edilmesi amacıyla bir otoklav temini sağlanmıştır. Tüberküloz laboratuvarının girişi şifreli kilit sistemi ile kontrollü hale getirilmiş, çift kapılı giriş oluşturulmuş ve bağımsız bir örnek kabul, kayıt ve mikroskopi alanı oluşturulumuştur. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı alanı içinde rutin bakteriyoloji ve parazitoloji işlemleri için ayrılan alanda kullanılmakta olan yıpranmış çalışma ortamı yenilenmiş, uygun aydınlatma sağlayan bir ortam oluşturulmuştur. Bu kapsamda laboratuvar benç ve dolapları dezenfektan ve kimyasallara dirençli olan malzemeden üretilen laboratuvar sistemi ile değiştirilmiştir. Bu alana, dışkı örneklerinin çalışılması ve preparat boyama işlemlerinin yapılması için Tıbbi Laboratuvar Tebliğinde de önerilen iki adet çeker ocak yerleştirilmiştir. Bu sayede çalışma sırasında oluşan toksik kimyasal buhardan ve dışkı örnek kokusundan laboratuvar çalışanlarının olumsuz etkilenmeleri önlenerek standartlara uygunluk sağlanmıştır. Bu mekanda ayrıca invaziv hasta örneklerinin ve kültür plaklarının önerilen süreler dahilinde sağlıklı biçimde saklanması amacıyla buzdolaplarının temini sağlanmıştır. Rutin mikroskobik işlemler sırasında üç kişiyle değerlendirme imkanı sağlayan eğitim başlıklı mikroskop temini yapılmıştır. Yanı sıra, değerlendirilen preparatlardan arşiv ve eğitim materyali oluşturulmasını sağlayacak olan kamera, bilgisayar ve monitör bağlantılı olan bir araştırma mikroskobunun temini gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar genel giriş kapılarında standartlara uygun olarak şifreli anahtar uygulamasına geçilerek laboratuvar girişleri kontrol altına alınmıştır.”Yayınlanma Tarihi : 17.04.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin