Teknopark Başvurumuzda Sona Bir Adım daha Yaklaşıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri Üniversitemize Teknopark için ön değerlendirme ziyaretinde bulundu.

Bilindiği üzere yoğun bir çalışma neticesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Haziran ayı içerisinde başvuru dosyasını teslim etmişti. Başvuru üzerine Bakanlık başvuru dosyası üzerinden değerlendirme çalışmalarına başlamıştı. Başvuru dosyasının tamlığının tespiti üzerine, Bakanlık tarafından yerinde inceleme aşamasına geçilmesine karar verildi. Bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Şube Müdürlüğü yetkilileri Atilla Uzunlu (Şube Müdürü), Tamer Fidan, Mustafa KILINÇ ve Süleyman BULUT 20 Temmuz Perşembe günü Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Teknopark alanı olarak alan ve binaya bir saha ziyaretinde bulundular. Ziyaret esnasında kendilerine Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Demir, Teknopark Proje Koordinatörü Doç.Dr. Umut Güneş Sefercik, Proje ekibinden Doç.Dr. Ahmet Özarslan, Yrd.Doç.Dr. Hikmet Yazıcı, Yrd.Doç.Dr. Ferdi Kesikoğlu ve Yrd.Doç.Dr. Nazım Akar eşlik etti. Alan ve binada incelemelerde bulunan heyet üniversite yetkililerinden kurulması planlanan Teknopark ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Sürecin devamında Heyetin ön değerlendirme raporunun hazırlanmasını müteakip Ağustos ayının ilk haftasında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değerlendirme Komisyonunun BEÜ Teknopark başvurusunu karara bağlaması bekleniliyor.

Ülkemizde Yüksek Teknoloji Sanayinin dünya ile rekabet edebilir noktaya taşınabilmesi ve Ar-Ge odaklı ürünlerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulan Teknoparklar, üniversite öğretim elemanları, tasarım ve ürün geliştiricilerini ve sanayicileri bir araya getirerek devlet teşviki ile çalışabilecekleri ortak bir alan sağlıyor. Teknoparklar başta üniversite olmak üzere kuruldukları şehirlerdeki kamu kurumları, belediyeler, TSO’lar, sanayiciler ve özel teşebbüs ortaklığıyla kurulan bir Anonim Şirket statüsü taşıyor. Bu bağlamda BEÜ Üzülmez Kampüsünde kurulması planlanan ve bölge ekonomisine önemli bir katma değer sağlaması bekleniyor.Yayınlanma Tarihi : 20.07.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin