TED Koleji Öğrencileri, Jeoloji Mühendisliği Mineral ve Maden Yatakları Laboratuvarlarını Ziyaret Etti

TED Koleji minik öğrencileri Eğitim - Öğretim yılı başında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineral ve Maden Yatakları Laboratuvarlarını ziyaret etti.

İlimizin en geniş mineral, cevher ve kayaç koleksiyonuna sahip Jeoloji Mühendisliği Laboratuvarlarını ziyarete gelen öğrencilere; jeoloji mühendisliğinin tanıtımı yapılarak; Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Bacak ve Arş. Gör. Melih Akmaz, Arş. Gör. Pınar Spor ve Arş. Gör. Candan Bilen tarafından mineral ve kayaçların oluşumları, bölgemizden çıkan kömür ve endüstriyel hammaddeler ve bunların kullanım alanları konusunda görsel ve uygulamalı bilgiler verildi. Bu ziyaretle öğrenciler, teoride öğrendikleri bilgileri pratikte uygulayarak pekiştirme imkânı edindiler.Yayınlanma Tarihi : 02.10.2018
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin