Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları Soru Analizi ve Soru Geçerliği Konusunda Eğitim Aldı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akreditasyon çalışmaları kapsamında Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Eren Suna Sağlık Bilimleri Fakültesi tüm öğretim elemanlarına “Soru Analizi ve Soru Geçerliği" konulu seminer verdi. Öğretim elemanları aldıkları eğitim ile birlikte 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Güz yarıyılında yapılacak sınavlarda Soru Analizi ve Geçerliği’ni uygulamaya başlayacaklar.Yayınlanma Tarihi : 09.10.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin