Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları Simülasyon Eğitimi Aldı

Gelişen teknoloji ile birlikte hemşirelik eğitiminde yeni öğrenme araçlarının kullanımı ön plana çıkmaktadır. Hemşirelik eğitiminde son yıllarda güvenilir eğitim yöntemlerinden biri olan simülasyon eğitimi; deneyime dayalı öğrenme imkanı sunarak, öğrencilerin kendilerine güvenlerinin artmasını ve klinik karar verme becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır.  Sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 5 Ekim  tarihinde “Eğiticinin Eğitimi” isimli simülasyon eğitimi düzenlendi. Eğitime, Fakültemiz öğretim elemanları ile Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  öğretim elemanları  katıldı.

Klinik Simülasyon Laboratuarı’nda Arş. Gör. Fatih Göğüş ve Öğr. Gör. Canan Eraydın tarafından verilen eğitimde katılımcılar; hemşirelikte simülasyonla eğitime yönelik standartlar ve kuramlar doğrultusunda ön bilgilendirilme, senaryo ve çözümleme ile ilgili uygulamaları (Entübasyon, CPR, MI, Hipovolemik şok vb) izleme ve daha sonrasında da bu uygulamalara katılma imkanı buldu.Yayınlanma Tarihi : 30.10.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin