Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer, İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı Seçildi

Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer, 27 Şubat 2017 tarihinde Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) 'nin yönetim kurulu toplantısına Türkiye’yi temsilen katıldı. İslam ülkelerinde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili yürütülen çalışmaların gerek bu ülkeler arasında gerekse tüm dünya ölçeğinde gelişen eğilimler, sorunlar ve çözüm önerileri bağlamında masaya yatırıldığı toplantıda, katılımcılar kendi ülkelerinde yürütülen yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmalar hakkında görüş alış verişi yaptılar. 

Yönetim kurulu toplantısında 27 Şubat 2017 itibariyle tarihinde görev süresi dolan Yönetim Kurulunun yerine 3 yıl süre ile görev yapacak olan Başkan, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelikleri seçimi yapıldı. Birliğin başkanlığına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer seçildi. Başkan vekilliğine ise Endonezya Yükseköğretim Ulusal Akreditasyon Ajansı başkanı Prof. T. Basaruddin seçildi. Yeni yönetim kurulunda İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanlığı görevine seçilen Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bilindiği üzere yükseköğretim tüm dünyada hızlı bir büyüme ve genişleme sürecine girmiştir. Bu nedenle tüm ülkelerin yükseköğretimin finansmanı ve kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığının değerlendirmesi ve giderek daha da rekabetçi bir hale gelen uluslararası yükseköğretim camiasında iyi bir yer edinmek için kalite güvence sistemlerini oluşturması, bu sistemlere dâhil olması ve mevcut sistemlerde sürekli güncellemelerin yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede Bahreyn'deki toplantıda İslam Dünyasındaki yükseköğretim kalite güvence ajansları ve ilgili yapılar için bir şemsiye birlik olan Kalite Güvence Ajansları Birliği dünya çapında oldukça önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu birliğin Başkanlığına seçilmiş olmak ve ülkemizi temsil etmek benim için büyük bir onurdur. Bu görevin ülkemizin yükseköğretim sistemini, yükseköğretim kurumlarını tanıtma ve deneyimlerini etkin bir şekilde aktarma açısından önemli fırsatlar sunacağına inanıyorum.”Yayınlanma Tarihi : 27.02.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin