Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Eserlerini Okuma Etkinliği ve Öğrenci Paneli Gerçekleştirildi

Üniversitemizin öğrencileri, Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı etkinlikleri kapsamında  öğretim elemanlarının danışmanlığında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eserlerini ve İslam bilim tarihine dair çalışmalarını okuma etkinliği düzenledi.  

Dört farklı fakültede nisan ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalar Fen Edebiyat Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi Osman Arıcan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Öğr. Gör. Ali Osman Sezer, İlahiyat Fakültesi’nde Arş. Gör. Mustafa Dikmen ve Mühendislik Fakültesi’nde Prof. Dr. Hamdi Özyiğit’in koordinatörlüğünde tamamlandı.

Üç hafta süren ‘Fuat Sezgin Okumaları’na yoğun ilgi gösteren öğrenciler, Fuat Sezgin’in belirlenen kitaplarını ve İslam bilim tarihine ilişkin çeşitli makalelerini okuyup öğretim elemanları ile birlikte müzakere ettiler. Kitap okumalarının ardından, her fakülte okuma grubundan bir öğrencinin katılımı ile öğrenci paneli gerçekleştirildi.

8 Mayıs Çarşamba günü Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde, Fen Edebiyat Fakültesi’nden Arzu Oda “Müslümanların Bilim Çalışmalarının Bilim Tarihi İçindeki Yeri”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Taner Ak ,“İslam’da Bilim Tarihinin Oluşumu”, Mühendislik Fakültesi’nden Okan İlgen “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihindeki Matematik Çalışmaları”, yine Mühendislik Fakültesi’nden Emre Aksoy ise “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihindeki Coğrafya Çalışmaları” ve son olarak da İlahiyat Fakültesi’nden Hatice Berber ise “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Kişiliği” adlı sunumlarını gerçekleştirdiler.Yayınlanma Tarihi : 08.05.2019
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin