Öğretim Elemanımızın Başarısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim elemanımız Dr. Serter Oran’ın Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden, Mülkiye Eski Dekanı, Çalışma Eski Bakanı Prof. Dr. Cahit Talas anısına bu yıl 6.sı düzenlenen ve sosyal politika alanında yazılan doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’nde “Sınıf ve Kültürel Kimlikler Üzerinden Katı Atık Toplayıcılarının Gündelik Çalışma Pratikleri: Ankara İlinde Nitel Bir Araştırma” başlıklı doktora tezi jüri tarafından “Övgüye Değer” bulundu.

Öğretim elemanımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Yayınlanma Tarihi : 13.12.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin