MEDEM’de “Her Perşembe Çocuklar İçin Felsefe”

Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM) geçen iki dönemde olduğu gibi bu dönem de Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi çalışmalarına devam ediyor.

Yürütülecek programla ilgili açıklama yapan atölye eğitmeni BEÜ Felsefe Bölümü’nden Arş. Gör. Mustafa Çakıroğlu şunları söyledi: “Felsefe sadece kitabî ve soyut şeyleri konu edinmez; felsefe daha temelde insanı ve onun problemlerini ele almak için vardır. Felsefî bir tavır en çok analitik ve kritik özelliklere sahiptir.  Felsefe bir öğretiler yığını değil aksine bir eylem biçimidir: soru sorma, soruşturma eylemi! Çocuklar İçin Felsefe derslerinde Felsefe’yi öğretmiyoruz; felsefe yapmayı öğretiyoruz. Öğretim’den çok eğitim yapıyoruz: felsefe eğitimi! Yetkin bir felsefe eğitimi; çocuğun yaratıcı, neden sonuç ilişkileriyle bağlantılı ve ayrıntılı düşünmesini sağlar. Görüşlerini gerekçeli ifade etmeyi kolaylaştırır, başkalarına güven, kendine ise özgüven duymasına yardımcı olur.

Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi'nin en temel amacı çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştirmektir. Çocuklar için Felsefe, akla ilk geldiği gibi çocuklara felsefe tarihindeki izm'leri, filozofların isimlerini veya görüşlerini öğretmeyi amaçlamıyor. Burada amacımız çocuğa yeni bir bilgi iletmek değil, çocukla onun düşünceleri hakkında onu yargılamadan konuşmak, birlikte akıl yürütmek, çocuğun kendisini değerli hissetmesini sağlamaktır. Erdemli ve olgun insan olmanın temel özelliği olan farklılıklara saygılı olma konusunda giderek dünya olarak fakirleşmekteyiz. Farklılıklara ve farklı düşüncelere tahammülsüzlük bir tür zorbalıktır. Bu atölye çalışmamızda zorbalıkların önüne geçebilmek için küçük de olsa bir adım atmak istiyoruz. Bu çalışmada Sokratik metodu kullanacağız.”

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE ATÖLYESİ

 Eğitmen: Arş. Gör. Mustafa ÇAKIROĞLU (BEÜ, Felsefe Bölümü)

 Katılım Şartları: Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisi olmak

(Katılım ücretsizdir!)

Programın Amacı:

Bu çalışma sonucunda hedeflediğimiz kazanımlar

Eleştirel ve analitik düşünme

Görüşlerini gerekçelendirme

Etkin dinleme

Sabırlı, nazik ve özgüvenli olma

Bir sorunun birden fazla cevabının olabileceğini bilme

Farklı fikirlere saygı

Fikrini değiştirebilme

Fikirlerini net ifade edebilme

Onlara karşı fikirler söylenmesini kişiselleştirmeme

Tartışma kültürü ve duygusal esneklik

Felsefî düşünme

Soyutlama, Kavramsal sorgulama, Çıkarım yapma

Düşünme becerisinin yanında yazı yazma becerilerinin de gelişmesi

 PROGRAM

Tarih 05/10/2017

İçerik: Değerler Felsefesi

Etkinlik:

Bazen başkalarıyla birlikteyken kendinizi tuhaf hisseder misiniz?

Biz mi teknolojiyi kontrol ediyoruz, yoksa teknoloji mi bizi kontrol ediyor?

Hiç yalan söylemeli misiniz?

Tarih: 12/10/2017

İçerik: Bilgi Felsefesi

Etkinlik: Cisimlerin hareket ettiklerinden kesin olarak nasıl emin olabiliriz?

Doğru olduğunu düşündüğümüz bir şeyi doğru yapan nedir?

Etrafta kimsenin olmadığı bir ormanda bir ağaç devrilse ses çıkar mı?

Tarih: 19/10/2017

İçerik: Gerçeklik Felsefesi

Etkinlik:

Sayılar ve insanlar eşit biçimde mi gerçektirler?

Saate baktığımızda gördüğümüz zaman mıdır?

Özgür iradeye sahip misiniz?

26/10/2017

İçerik: Sorgulayıcı Düşünme

Etkinlik:

Bir şeylerin neden olduğunu söylemek her zaman kolay mıdır?

Eğer bir çok insan bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsa, o şey doğru mudur?

İnsanları ve sahip oldukları görüşleri eleştirmeli misiniz?

02/11/2017

İçerik: Sanat Felsefesi

Etkinlik:

Bir resmi sevmemiz için onun dış dünyaya benzemesi gerekli midir?

Sanat güzel olmak zorunda mıdır? Ya da güzel olan şeyler sanat mıdır?

Çirkin olan güzel bir şekilde resmedilirse o resim güzel midir?Yayınlanma Tarihi : 02.10.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin