Kütüphanemiz Türkiye’de Sağlık Bilimleri Alanında Tek Ulusal Atıf Tarama Dizini Olan Türkiye Atıf Dizini Aboneliğine BaşlamıştırAtıf Dizini nedir?

Atıf Dizini Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinin (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb) indekslendiği bir veritabanıdır. Araştırmacıların konu ve kaynak taraması için harcadıkları zaman sorunlarına, ulusal düzeyde, hızlı, tek merkezden ve kolay arama ile çözümler getirmektedir. Atıf dizini, ulusal dergilerin, makalelerine aldıkları atıf sayılarını arttırabilmeleri için daha çok araştırmacı ile buluşabilecekleri bir platformdur.

 Atıf Dizini’nin hedef kitlesi kimlerdir?

Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan, makale hazırlayan, literatür ile ilgilenen tüm sağlık uzmanları Atıf Dizini’nden faydalanabilir.

 Atıf Dizini’nin amacı nedir?

Atıf Dizini'nin amacı Türkiye kaynaklı "sağlık bilimleri" dergilerinde yayımlanmış güncel makalelere hızlı, kolay ve tek merkezden erişim sağlamak ve ulusal dergilerin atıf sayılarını arttırmaktır. 

 Atıf Dizini’nden hangi hizmetler alınabilmektedir?

Atıf Dizini'nde Türkiye’deki Sağlık bilimleri alanında 398 adet ulusal dergi istatistiki olarak değerlendirilmektedir. Dergilerin ve makalelerin Ulusal Etki Değeri; ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok kriter ile değerlendirilmekte ve duyurulmaktadır.

Makale başlıkları listesinde, atıf alan makaleyi görmek ve atıf yapan makalenin künye bilgisine erişmek mümkündür. Ayrıca makale yazarlarının dizinde bulunan diğer makaleleri, yazar ismi üzerine tıklayarak listelenebilmekte ve bu makalelere alınan atıflar da görüntülenebilmektedir. Platform üzerinden en çok takip edilen dergi ve makale verileri kullanıcılarla da paylaşılmaktadır. 

Atıf Dizini'nde değerlendirilen dergilerden 321 tanesinin tam metinlerine erişilebilmektedir. Kullanıcılar platform üzerinde kelime bazlı arama yaparak makaleleri için ulusal bazda kaynak olacak bilimsel yayınlara ulaşabilmektedirler.

 

Neden Atıf Dizini?

Türkiye’de yayınlanmakta olan “sağlık bilimleri” dergilerinin akademik düzeyde incelendiği, istatistiki verilerle Ulusal Etki Değeri’nin ölçüldüğü ve kaynak araştırması için kelime bazlı tarama yapılabilen bir başka platform yoktur. Bu anlamda Atıf Dizini kendi alanında bir ilk ve tektir.

  

Türkiye Atıf Dizini Önemli Özellikleri:

 Türkiye’deki TEK ULUSAL ATIF TARAMA

  • Tek bir arama ile 398 dergide yayımlanan güncel makale başlıklarını hızlıca liste halinde görebilme, ilgi duyulan makalenin Türkçe-İngilizce özetine kolayca göz atabilme, istenilen makalenin tam metnine (pdf) anında erişebilme.
  • Makaleyi kaynak gösteren diğer makaleleri, makalenin yazarının başka makalelerine aldığı atıfları inceleyebilme.
  • Kayıtlı dergi sayısında her geçen gün artış.
  • Araştırmacıların konu ve kaynak tarama için harcadıkları zaman sorunlarına, ulusal düzeyde, hızlı, tek merkezden ve kolay arama ile çözüm sağlamaktadır.
  • Dizin’e kayıtlı dergilerin yeni sayılarının sürekli takibi ile anlık veri girişlerinin yapıldığı geniş ve güncel bir veritabanıdır.
  • Dergilerin ve makalelerin etkinliklerinin karşılaştırılabilmesi için; ulusal etki değeri, ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, aldıkları atıf sayıları, uluslararası etki değerleri (impact factor), yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok başlığı içeren ve veri tabanına kayıtlı ulusal dergilerin verilerinden derlenen “istatistik” menüsü yer almaktadır.
  • Dergilerin, kaynak gösterilirken kullandıkları kısaltmalarını, yayın periyotlarını, kayıtlı oldukları indeksleri içeren kısa bilgilerini içermektedir.
  • Başka makalelerden atıf almış makale başlığı, ilk tarama ekranında  görüntülenebilmektedir.
  • Dizinde SCI-E'ye kayıtlı 33 dergi bulunmaktadır, bunların 27 tanesinin tam metin erişim mümkündür

 

Erisim adresi: http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html

 Kayit adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

 Erisim ile ilgili Önemli Bilgiler:

 Üniversite içinden, ilgili fakültelerinizdeki her kullanıcının bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak yukarıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir.

Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi oluşturdukları kullanıcı adi ve şifre ile her zaman kurum içi/kurum dışı erişim sağlayabilirler.

Bu nedenle web sayfanızdaki duyurunuzda da kayıt adresi linkini ve bu bilgileri kullanmanızı tavsiye ederim.         

Dergi listesine erişmek için tıklayınız...Yayınlanma Tarihi : 22.02.2018
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin