Kurumsal Değerlendirme Raporu ve Rapor Hazırlama Süreci Bilgilendirme Toplantıları Üniversitemizde Gerçekleştirildi

Üniversitemizde Kurumsal İç Değerlendirme Raporu'nun azami koordinasyon içerisinde verimli bir şekilde hazırlanabilmesi amacı ve tüm birimlerimizin işbirliğine içinde çalışması hedefiyle Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından 5-8 Kasım tarihleri arasında Kurumsal Değerlendirme Raporu ve Rapor Hazırlama Süreci ile ilgili bir dizi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

5 Kasım Salı günü Ereğli kampüsü, 6 Kasım Çarşamba günü Sezai Karakoç Kültür Merkezi, 7 Kasım Perşembe günü Çaycuma ve 8 Kasım Cuma günü İbn-i Sina Kampüslerinde gerçekleştirilen toplantılara birim kalite temsilcileri, yöneticiler ile akademik ve idari personel katılım sağladı.

Kurumsal değerlendirme sürecinin birime katkısının arttırılması amacıyla çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, kalite komisyonu çalışmalarında şeffaflığın sağlanması, sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi ve birimin kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla geçekleşen toplantılar yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Çaycuma ve İbn-i Sina Kampüslerinde gerçekleştirilen toplantılarda üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hüseyin Onan, Üniversitemizin başarıyla geçirdiği Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) ve Yükseköğretim Kalite Kurulu dış değerlendirme süreçleri ile ilgili bilgiler verdi. Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dinçer Biçer de Kurumsal İç Değerlendirme Raporu'nun ana başlıkları ile burada sunulan bilgiler hakkında katılımcılara aktarımlarda bulunarak toplantı sonunda soru cevap bölümünde katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Rektör Yardımcısı ve Üniversitemiz Kalite Kurumsal Temsilcisi Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, kalite süreçlerinin önemine vurgu yaparak hazırlanacak olan raporlarda “Birim ne yapmaya çalışıyor?” “Birim misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?” “Birim misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?” ve “Birim geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?” sorularına cevap arandığını söyleyerek rapor hazırlanırken birimin süreçlerini nasıl iyileştirdiği, bu iyileştirme faaliyetlerinin etkilerinin birime nasıl yansıdığı (Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma - PUKÖ döngüsü) mutlaka belirtilmesinin önemine vurgu yaptı.Yayınlanma Tarihi : 14.11.2019
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin