Hemşirelik Bölümü Akreditasyonu İçin Birinci Basamak Başarıyla Tamamlandı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akreditasyon sürecine girdi. Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün akreditasyon için değerlendirilmesi uygun bulundu. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün 02 Ocak 2017 tarihinde yapılan resmi başvuru ile başlayan akreditasyon çalışmaları, öz değerlendirme raporu ve diğer belgeler hazırlanarak Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (HEPDAK) gönderilmişti. Hemşirelik eğitim programları için değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine,  daha nitelikli hemşireler yetiştirilerek, toplum sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla TC. Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizdeki Hemşirelik Programlarının akreditasyonunu yapmak üzere Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ne sahip Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  (HEPDAK), 08.09.2017 ön inceleme sonucunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün akreditasyon için değerlendirilmesi uygun bulundu. Değerlendirmek üzere uygun bulunan Hemşirelik Bölümü Eğitim Programı’nı yerinde incelemeler yapmak üzere HEPDAK tarafından oluşturulan Değerlendirme Takımı Kasım-Aralık 20017 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi’ni ziyaret edecek.  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, “Yapılacak olan değerlendirme fakültemiz ve üniversitemiz için çok önemli. Akreditasyon sürecinde bizleri sürekli teşvik eden ve desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkürlerimi sunarım” dedi. Ayrıca değerlendirme sürecinin birinci basamağının başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunan tüm Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarına ve Fakültemiz idari personeline teşekkür ediyorum” dedi.Yayınlanma Tarihi : 20.09.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin