Güzel Sanatlar Fakültemiz ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Çatısı Yenilendi


Üniversitemiz enerji tasarrufunu olumsuz etkileyecek durumlar için önlem almaya devam ediyor. Bu bağlamda, fakülte ve yüksekokulumuzun çatısı yenilendi, izolasyon çalışması yapıldı ve görülen eksiklikler giderildi.

Eski çatıda görülen yoğun yıpranma enerji maliyetlerini yükseltiyor ve ısı kaybına yol açıyordu. Enerji verimliliği hususunda özenli davranan Üniversitemiz, çalışmalara hemen başladı ve kısa bir süre içerisinde her iki fakültenin de ihtiyacını giderdi. Yenilenen çatı tesisatı; enerji kayıplarını minimize edecek, enerji tasarrufuna katkı sunacak ve enerji verimliliğinin artırılmasına yardımcı olacaktır.
Yayınlanma Tarihi : 30.12.2020
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin