Geomatik Mühendisliği Bölümümüzün Art Arda 3. Yıl Başarısı

Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü, tüm üniversitelerdeki Geomatik/Harita Mühendisliği Bölümleri arasında Scopus’un verilerine göre 2015 ve 2016 yıllarında uluslararası dergilerde basılan araştırma makalelerinin hem toplam sayısında hem de  öğretim üyesi başına düşen makale sayısında  art arda iki kez birinci olmuştu. Scopus’un 2017 yılı verilerine göre de uluslararası dergilerde basılan araştırma makalelerinin öğretim üyesi başına düşen makale sayısında birinci ve toplam makale sayısında ise (1 makale fark ile) ikinci oldu.

Scopus, dünyada ve Türkiye’de üniversite sıralamaları hazırlanırken akademik başarı puanlarının hesaplanmasında en önemli veri kaynaklarından biri konumunda olup ve bilimsel araştırmaların ve atıfların kaydının tutulduğu dünyanın en büyük veri tabanıdır.

Elde edilen bu önemli başarı ile ilgili bir açıklama yapan Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin Mekik “Üniversitemizin kaliteli eğitim ve araştırma anlayışı doğrultusunda bölümümüz özellikle son yıllarda pek çok önemli başarıya imza atmıştır. Üniversitemizin sağladığı yayın teşvikleri ve uluslararası sempozyumlara katılma konusundaki destekler yayın ve proje sayısının ve çeşitliliğinin artmasını sağlamıştır. Ayrıca bölümümüz son yıllarda yabancı uyruklu akademisyenlerin ilgi odağı haline gelerek uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bölümümüzün bu önemli başarıyı elde etmesinde bizlere vizyonuyla değerli katkılar sağlayan önceki bölüm başkanımız ve Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu’na ve önceki Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Yayınlanma Tarihi : 12.02.2018
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin