Geomatik Mühendisliği Bölümümüz Makale Sayısında Yine Birinci Oldu

Geçen yıl olduğu gibi Geomatik Mühendisliği Bölümü, kendi alanında tüm üniversiteler arasında Scopus’un 2016 yılı verilerine göre uluslararası dergilerde basılan araştırma makalelerinin hem toplam sayısında hem de öğretim üyesi başına düşen makale sayısında bu sene de birinci oldu.

 

Scopus, dünyada ve Türkiye’de üniversite sıralamaları hazırlanırken akademik başarı puanlarının hesaplanmasında en önemli veri kaynaklarından biri olan ve bilimsel araştırmaların ve atıfların kaydının tutulduğu dünyanın en büyük veri tabanı olma özelliğine sahiptir.

Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çetin Mekik bu başarıda en önemli faktörün 4 sene önce başlayan bölümdeki değişim hareketleri olduğunu bildirdi. Mekik “Başarının sadece bir unsuru değiştirmekle elde edilemeyeceğinin farkında olarak bir dizi değişimler yapma kararı aldık. İlki bölüm adının Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinden dünyadaki trendleri takip ederek ve daha geniş spektrumda çalışma alanına sahip “Geomatik Mühendisliği”ne geçtik. Bununla birlikte çalıştığımız konular çeşitlendi ve çok farklı disiplinlerle birlikte çalışma ve proje yapma olanağı elde ettik. Ardından, Ana Bilim Dallarını kaldırdık daha doğrusu tek çatı altında topladık”. Öncesinde her anabilim dalının kendi içinde ayrı bir “cumhuriyet” gibi davrandığını belirten Mekik, “Her anabilim dalının kendine ait küçük küçük laboratuvarı oluyordu, hepsi kendine ait “muhtariyet” kuruyordu. Anabilim dallarının kalkmasıyla herkes daha çok bir araya gelmeye, beraber proje üretmeye başladı. Buna paralel olarak laboratuvarları birleştirdik dolayısıyla insanlar bir araya gelmeye başladı. Çok basit gibi bir şey olsa da böyle küçük engeller birleşerek büyük engellere neden oluyordu.” dedi.

Başarıyı elde etmedeki etmenleri sıralayan ve bir diğer önemli adımın yabancı hocaların bölüme kazandırılması olduğunu vurgulayan Mekik, önceki bölüm başkanı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu’nun vizyonu ile yurt dışından yabancı akademisyen getirmeye başladıklarını belirtti. Bu akademisyenlerin hem yayın konusunda destek olduklarını hem de yaptıkları yayın yelpazesinin genişlemesine neden olduklarını söyledi. Değişik alanlara girilerek, değişik çalışma kollarına adapte olarak uluslararası alanda yer edinmeye başladıklarını ifade eden Mekik “Bu da bize şevk verdi, bu şevk de projeleri ve danışmanlıkları getirmeye başladı.” dedi.

“Tüm bunların hayal olmaktan çıkıp eyleme dönüşmesi Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Mahmut Özer’in muazzam öngörüsü ile bize inanması ve destek olması sayesinde olmuştur” diyen Mekik,  “Rektörümüz bize inandı, her değişim isteğimizin yerine gelmesi için bize sahip çıktı, yurtdışından akademisyen getirilmesi konusunda hem irade olarak hem de bürokratik engellerin aşılmasında ve aynı zamanda altyapı yatırımlarımızın artmasında ve geliştirilmesinde müthiş yardımcı oldu.”

Yine geçen sene olduğu gibi bu sene de Ocak 2017 dönemi TÜBİTAK proje başvurularında 7 proje önerisi ile (1001,3501 gibi büyük TÜBİTAK projeleri) en çok proje veren bölüm olduklarını bildiren Mekik “yukarıda saydığımız değişimler bize proje ve makale olarak meyveler vermeye başladı” dedi.Yayınlanma Tarihi : 28.02.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin