Filyos Çalıştayı  “Üretim, İstihdam ve Yatırım” Başlıkları ile Üniversitemizde Gerçekleştirildi

Ekonomik kalkınma da ülkemizin en büyük 5 yatırımı içerisinde bulunan ‘Filyos Vadisi Projesi’ne akademik, bilimsel katkı sunmak,  üniversite ve diğer paydaşlar işbirliği kapsamında bilginin sanayide kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Filyos Çalıştayı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde 12-13 Şubat tarihleri gerçekleştirildi.

Gelecek Filyos’ta Şekilleniyor” mottosuyla,  açılışı 12 Şubat Cuma günü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan Çalıştay’a Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediyesi Başkan Vekili Murat Uzun, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun,  İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü,  Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, ilgili daire müdürleri ve akademik personel katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile Denizcilik Genel Müdürü Ünal Bayhan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise zoom üzerinden video konferans yoluyla çalıştaya katılım sağladı. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Rektörümüzün açılış konuşması ile başladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı: Filyos Çalıştayı Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Önemli Bir Çıktısı

 Toplumla bütünleşme misyonu kapsamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin kaliteli ve nitelikli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yerel kalkınma adına da sürdürülebilir projeler yürüttüğünü ifade eden Rektörümüz, üniversitemizin bilgiyi üreten ve yayan bir yükseköğretim kurumu olmasının yanında bölgesel kalkınmanın da önemli bir dinamiği olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Çufalı,  bu bağlamda, gerek bölgesel gerek ülkemiz büyümesi ve kalkınması adına büyük bir yatırım olan Filyos Vadisi Projesi kapsamında düzenlenen Çalıştay’ın, aynı zamanda üniversite- sanayi işbirliğinin en önemli çıktılarından birini oluşturduğunu vurguladı.

Üniversite olarak Filyos Vadi Projesini çok önemsediklerini yineleyen Rektörümüz, “Akademik ve bilimsel altyapımızla, paydaşlarımızla ortak çalışmalar yürütecek,  ilimizi ve bölgemiz kalkınmasında cazibe merkezi olacak bu mega projeye ilişkin olarak ilk etapta Çalıştayımız, “Üretim, İstihdam ve Yatırım” konu başlıklarında düzenlenmiştir. Filyos bölgesinin tarihsel geçmişi ve antik bir kent olması sebebiyle ileriki süreçte akademik etkinliklerimize başta turizm olmak üzere sosyoekonomik ve diğer konu başlıklarını da eklemeyi ve ulusal, hatta uluslararası kongre planlamayı düşünmekteyiz” diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin akademik ve bilimsel faaliyetler ile toplumla bütünleşme projelerinde ilimiz ve bölgemizin güçlü bir lokomotifi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çufalı, üniversitenin dün olduğu gibi bugün ve gelecek süreçte de bölgemizin sorunlarıyla ilgilenmeye, yerel dinamiklerin belirlenmesi ve üstünlüklerin öne çıkarılmasına önem vermeye devam edeceği vurgusunu yaparak, Filyos Çalıştayı’nın başta ilimiz olmak üzere bölgemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diledi, çalıştayda emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerini noktaladı.  

TPAO Genel Müdürü Bilgin: Filyos Vadisi Projesi Ülkemizin Mücevherlerinden Birisidir

Çalıştaya çevrimiçi olarak bağlanan ve ilk etapta kurumun faaliyetleri hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak başlayan TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TPAO’nun Filyos bölgesindeki faaliyetlerine değindi. Projenin Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın karaya taşınması, işlenmesi ve milli ekonomiye kazandırılması açısından bölgenin ‘enerji merkezi’ olacağını söyleyen Bilgin, “Filyos Vadisi Projesi, ülkemizin mücevherlerinden birisidir. Projenin hayata geçmesiyle enerjide cari açık kapanacak, enerji ithalatı azalacaktır.  Filyos limanı, TPAO’nun denizde yürüttüğü faaliyetler açısından aktif olarak kullanılan bir liman merkezidir. Proje, Karadeniz doğalgazının karaya ulaşımı ve işlenmesi sürecinde lojistik merkezi ve kara üretim merkezi özelliğini taşıyacak. Bu bağlamda Filyos’ta ‘Yer Bilimleri Merkezi’ kurarak,   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve bölgedeki diğer Yükseköğretim Kurumları ile birlikte hareket edeceğiz.” dedi. TPAO olarak Filyos’un geleceğinde önemli bir bileşen olmak istediklerini belirten Bilgin, milli endüstri ile işbirliği çerçevesinde milli istihdama da büyük katkı sağlayacak bu proje çerçevesinde hazırlanan Filyos Çalıştayı’nda paydaş olarak yer almanın kendilerini mutlu ettiğini,  çalıştayı yürüten Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı başta olmak üzere emeği geçenlere ve diğer paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Eyigün: Filyos, Arkasında Bir Başarı Öyküsü Bırakacak Özel Bir Proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün çevrimiçi olarak bağlandığı Çalıştay’da Filyos Vadisi Projesi’nin Genel Müdürlük olarak önem taşıyan ve ülkemizin en büyük yatırımları içinde yer aldığını söyledi. Projenin ülkemizin orta ve uzun vadeli geleceğinde ciddi bir alternatif oluşturduğunun altını çizen Dr. Eyigün, “Filyos Vadisi Projesi tamamlanmasının ardından sahip olduğu bileşenler ve geniş hinderland alanı ile arkasında bir başarı öyküsü bırakacak özel bir proje.  Bölgedeki ulaşım konusundaki çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda, Filyos limanı ile büyük denizlere bağlantı sağlanacak,  kara ve demiryolu bağlantıları ile de Türkiye’nin herhangi bir noktasından yapılacak yükleme dünyanın her yerine ulaşabilecek. Bu haliyle bölge çok büyük ve aktif bir lojistik merkezi olacak.” dedi. Projeye ilişkin olarak yerel kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olduklarını ifade eden Eyigün, “Bu minvalde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörüne düzenledikleri çalıştaydan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversite ile bilimsel ve akademik işbirliklerimiz gelece dönemlerde de devam edecektir. Filyos Çalıştayı’nın projenin öneminin daha iyi anlaşılmasına ve gelişimine sunacağı katkı da önem taşımaktadır. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür ederim” diye konuştu.

Denizcilik Genel Müdürü Bayhan: Filyos Limanı, Türkiye’nin Uluslararası Deniz Ticaretinde Çıkış Noktası Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Bayhan da video konferans bağlantısında, projeyi Türkiye’nin deniz ticareti ekseninde değerlendirdi. Filyos Vadisi Projesi’nin Türkiye’nin artan deniz ticareti taşımacılığı açısından ‘tam bir vizyon projesi’ olduğunun altını çizerek, projenin önemli bileşeni Filyos limanı sayesinde ülkemizin deniz taşımacılığının maliyetlerinde azalma yaratacağını söyledi.  Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile küresel ticarette deniz taşımacılığının güçlü bir alternatif oluşturduğunu belirten Bayhan, Karadeniz’in en önemli limanlarından olacak Filyos limanının gelecek dönemde ulusal ve uluslararası ticari gemilere ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, “Filyos limanı, Türkiye’nin uluslararası deniz ticaretinde çıkış noktası olacak. Filyos limanı jeopolitik konumu ile de ikamesi olmayacak bir liman. Ülkemizin deniz ticaretinde orta ve uzun vadede kilit bir role sahip olacaktır. Ülkemiz kalkınmasına güçlü bir ivme katacak olan bu projeye ilişkin hazırlanan çalıştayda bu bağlamda önem arz ediyor. Filyos Çalıştayı’nın ev sahibi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine ve çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.  Çalıştayın paydaşı olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile akademik ve bilimsel işbirliği içinde olmaya devem edilecektir” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: Bilgini Üretilmesi ve Bilgiyi Kullanılmasında Filyos Çalıştayı Örnek Bir Proje

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da çevrimiçi konuşmasında, TÜBİTAK olarak ‘Bilgiyi Üreten ve Bilgiyi Kullanan’  yaklaşımı içerisinde yer alan bilimsel ve akademik etkinliklerin kendileri ve ülkemiz geleceği açısından çok değerli olduğunu ifade ederek, çalıştayın bu prensip doğrultusunda ülkemiz için örnek projelerden biri olduğunu ifade etti. Konuşmalarına ‘Filyos Vadisi Projesi İçin Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma’ başlıklı sunum ile devam eden Prof. Dr. Mandal,  üretimin kıymetlendirilmesi ve katma değerin artırılması noktasında Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde Filyos Vadisi Projesi ile ilişkili hareket edileceğini söyledi. Üniversitedeki bilginin sanayide kullanılmasının ülke kalkınmasındaki önemine vurgu yapan Mandal, “Bu kapsamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörüne, paydaşlara ve çalıştayda emeği geçenlere ‘Ar-Ge destekleriyle Bilginin Üretilmesi;  nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı ile de ‘Birlikte Geliştirme’ prensibine olan katkıları sebebiyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos Vadisi Projesi Sanayi Üretimi Hedeflerimiz İçerisinde Potansiyel Bir Üretim Havzasıdır

Çevrimiçi bağlantı kapsamında son konuşmacı olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Filyos endüstri bölgesi hakkında bilgilendirmede bulunarak,  projenin Batı Karadeniz’in kalkınmasında oynayacağı role değindi. Bölgenin demiryolu bağlantısı ile tüm dünyaya entegre edileceğinin altını çizen Büyükdede, “Filyos Endüstri Bölgesi Bakanlık olarak önemli bir bölgemizdir. Filyos Vadisi Projesi sanayi üretimi hedeflerimiz içerisinde potansiyel bir üretim havzasıdır. Bölgede yürütülen faaliyetlerde çevre dengesi korunacak, Filyos’un eşsiz doğasına zarar verilmeyecektir.  Proje tamamlanması sürecinde bölgeye yeni endüstriyel yatırımlar yapılacaktır” diye konuştu. Yapılacak yatırımların gelecek dönemlerde yüz yüze açılışını yapma temennisinde bulunan Bakan Yardımcısı Büyükdede, Filyos Çalıştayı’nın bölgeye en uygun sanayi tesislerinin tespit edilmesi açısından önem taşıdığını ve Bakanlığımıza önemli ipuçları vereceğinin altını çizerek, “Temennimiz, hem endüstri bölgesi hem serbest bölge hem de limanın cazibe merkezi haline gelmesinde Filyos Çalıştayı’nın yol gösterici olmasıdır. Bu bağlamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörümüze, Genel Müdürlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Vali Tutulmaz: Filyos Vadisi Projesi Önümüzdeki Yüzyıla Damgasını Vuracak Bir Proje

Zonguldak Valisi ve Filyos Çalıştayı Onur Kurulu Üyesi Mustafa Tutulmaz, Batı Karadeniz Bölgesi’nin sanayi ve ticaret merkezi olmasına önemli bir katkısı olacağını ifade ederek, projenin sahip olduğu bileşenler vesilesiyle vizyon proje olduğunu ve önümüzdeki yüzyıla damgasına vuracağını söyledi. Yatırımcıların projeden daha verimli bir şekilde faydalanması için ulaşım noktasında eksikliklerin ve imara ilişkin problemlerin çözümüne işaret eden Vali Tutulmaz,  Filyos’un önümüzdeki süreçte ilimizin parlayan yıldızı olmaya aday olduğunu, önümüzdeki yüzyılın önemli bir kalkınma hamlesi olacak projeye hazırlıklı olunmasının önemine değindi.  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ilimiz ve ülkemiz adına önemli bir çalıştaya sahipliği yaptığını söyleyen Tutulmaz, “Üniversiteler eğitimin yanında bu tür vizyon projelere de öncülük yapar. Bu bağlamda Filyos Çalıştayı da önemli bir projedir. Filyos Vadisi Projesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan iş gücünün belirlenmesi, yatırım alanlarının tespit edilmesi adına önem arz eden çalıştayımızda emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.  

Açılış konuşmalarıyla başlayan Filyos Çalıştayı, öğleden sonra çevrimiçi olarak Filyos Vadisi Projesi paydaş sunumları ile devam etti. Sunumlar, üniversitemiz sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.  Bu bağlamda,  “Enerji” , “Filyos Endüstri Bölgesi Kronolojisi”, “Filyos Limanı: Kapasite, Altyapı olanakları, Öngörüler”, “Filyos Endüstri Bölgesi: Mevcut Durum, Gelecek Perspektifi” ve  “Neden Filyos Vadisi” konu başlıklarında sunumlar yapıldı.

Ülkemizin Lojistik Merkezi Olma Yolunda Filyos’un Önemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Korçak, Ülkemizin Lojistik Merkezi Olma Yolunda Filyos’un Önemi” başlıklı sunumunda,   sahip olduğu avantajlar, fırsatlar ve öncelikler vesilesiyle Filyos bölgesinin, özellikle Karadeniz’de bulunan doğalgazın karaya ulaşımı ve ekonomiye kazandırılması safhasında gemiler için çok önemli bir uğrak noktası olacağını,  güçlü altyapısı ve jeopolitik konumu itibariyle de ulusal ve uluslararası taşımacılıktaki potansiyel olabileceğini, karayolu, denizyolu, havayolu ve demir yolu bağlantıları ile de ülkemizin önemli bir lojistik merkezi olmaya aday olacağını ifade etti.

Filyos Endüstri Bölgesi, Büyük Ölçekli Yüksek Teknolojili Sektörler İçin En Uygun Yatırım Alanı

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Eyüp Güder, “Filyos Endüstri Bölgesi Kronolojisi”, başlıklı sunumunda,  endüstri bölgelerinin genel özellikleri hakkında bilgilendirme sonrasında Filyos endüstri bölgesinin yatırımcılar nezdindeki önemine değindi. Filyos endüstri bölgesinin, büyük ölçekli yüksek teknolojili sektörler için en uygun yatırım alanı olduğunun altını çizen Güder,  Karma/İhtisas Endüstri Bölgesi sınıfı içerisinde yer alan Filyos endüstri bölgesinin birden fazla yatırımcıya yönelik olduğunu, alan büyüklüğü ve yatırım büyüklüğüne ilişkin sınır sorunu bulunmadığını dile getirerek Filyos’un yatırımcılar lehine sahip olduğu avantajlar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Filyos Uluslararası Ana Liman Statüsüne Kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.Bölge Müdürü Erdem Öncebe, “Neden Filyos Limanı” başlıklı sunumunda, Filyos bölgesinin kara-hava-deniz ve demiryolu bağlamında sahip olduğu jeopolitik öneme değindi.  Filyos limanının ulaşım açısından sahip olduğu üstünlük dolayısıyla aynı anda karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryoluna sahip lojistik bir üs özelliği taşıyacağını söyleyen Öncebe, bölgede çok sınırlı olan konteyner taşımacılığının limanın uluslararası ana liman konumunu pekişmesi ile artacağını ifade etti.
 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Ulusal ve Bölgesel Düzeydeki Paydaşları Mega Proje “Filyos Vadisi Projesi”ni Konuştu

Çalıştay,  13 Şubat Cumartesi günü de Paralel Çevirimiçi Yuvarlak Masa Oturumları şeklinde, “Enerji” ana başlığında BOTAŞ, TPAO, Türkiye Enerji Politikaları ve Stratejileri Araştırma Merkezi (TESPA), EPDK, TÜBİTAK, Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) ve üniversitemiz Çevre Mühendisliği Bölümü; “Lojistik” ana başlığında Sabancı Üniversitesi, TOBB, İstanbul Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, BAKKA, İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası, Üniversitemiz Denizcilik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; “Elektrikli Teçhizat-Elektronik ve Optik Ürünler İmalatı” konu başlığında,  Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Üniversitemiz Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Mühendisleri Odası  ve sektörden kuruluşlar;  “Makine ve Ulaşım Araçları İmalatı” konu başlığında  Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Makine İmalatçıları Birliği, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ),  MAKZON, Karabük Üniversitesi ve Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi; “Savunma Sanayi İmalatı” konu başlığında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, MKEK, ROKETSAN, TÜBİTAK, HEVELSAN, TUSAŞ, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA),  İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi; “Sağlık Bilimleri Alanında Yatırım ve Üretim” konu başlıklarında ise Hacettepe Üniversitesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve üniversitemiz Fen-Edebiyat, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinden öğretim üyeleri, sektörlerden   kurum ve kuruluş temsilcilerinin soru-cevap ve değerlendirme şeklindeki  grup odak çalışmalarıyla  devam etti.

‘Filyos Burada Şekilleniyor’ mottosuyla, Üretim, Yatırım ve İstihdam konu başlıklarında 12- 13 Şubat tarihleri arasında üniversitemiz öncülüğünde yürütülen Filyos Çalıştayı’nda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ulusal ve bölgesel düzeydeki paydaşları; çok sayıda uzman, akademisyen ve araştırmacı, üniversitemizde bir araya geldi.  Milli endüstri ve milli istihdama katkı saylayacak Filyos Vadisi Projesi, üretim, yatırım ve istihdama ilişkin olarak çok yönlü ele alınarak, akademik ve bilimsel değerlendirmelerde bulunuldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bölgesel Kalkınmada Rol Oynayacak Her Girişimin İçinde Olacaktır

Filyos Çalıştayı bitiminde konuyla ilgili açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yerli ve milli üretim yoluyla ülkemiz ekonomik kalkınmasında temel rol oynayacak Filyos Vadisi Projesi’nin akademik ve bilimsel ayağı olmak adına düzenlenen Filyos Çalıştayı’nın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin, içinde bulunduğu bölgenin sorunlarıyla ilgilenen ve çözüm noktasında projeler üreten bir Yükseköğretim Kurumu olarak Filyos Vadisi projesi başta olmak üzere bölgesel kalkınmada yol oynayacak her türlü girişimin içinde olunacağını ifade eden Rektörümüz, “Önümüzdeki süreçte Filyos Vadisi Projesi’ne akademik ve bilimsel bilgi akışı başta olmak üzere üniversite-sanayi-kamu işbirliği çerçevesinde paydaşlarımızla sürdürülebilir iletişim ve işbirliği ekseninde hareket ederek, gelecek süreçteki yatırım planlamamızda ve projelerimizde Filyos Vadisi Projesi önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Zonguldak Valiliği ve Çalıştay Tertip Komitesi başta olmak üzere emeği geçenlere, katılımlarıyla çalıştayımıza değerli bilgiler sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.


Yayınlanma Tarihi : 15.02.2021
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin